Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Håll koll på nytt beslut om löneutmätning

Vi har räknat om besluten om löneutmätning. Det är viktigt att du som är arbetsgivare följer det nya beslutet. Du som har löneutmätning – ta gärna kontakt med din arbetsgivare och se till att den drar rätt belopp.

I slutet av december och i början av januari räknade vi om besluten om löneutmätning. Besluten skickar vi till dig som är arbetsgivare och till dig som har löneutmätning.

Stor höjning av normalbelopp

I år höjs normalbeloppet mycket. Från den 1 januari 2023 är normalbeloppet

  • 5 717 kronor för en ensamstående vuxen
  • 9 445 kronor för makar eller jämställda
  • 3 055 kronor för barn 0–6 år
  • 3 667 kronor för barn 7–10 år
  • 4 279 kronor för barn 11–14 år
  • 4 889 kronor för barn 15 år eller äldre.

Läs mer om de nya normalbeloppen och vad du får behålla i en löneutmätning:

För arbetsgivare

Det är viktigt att du som är arbetsgivare drar pengar enligt det nya beslutet. Vi kan inte korrigera ett felaktigt avdrag om vi inte får informationen innan pengarna finns på vårt konto. Om du drar för mycket kan den som har löneutmätning få mindre än hen har rätt till för sin försörjning.

För dig som har löneutmätning

Har du en digital brevlåda skickar vi ditt nya beslut dit. Har du ingen – skickar vi beslutet per post.

Kontakta din arbetsgivare för att säkerställa att den vet om ditt nya beslut, så att du får behålla rätt belopp för din försörjning.

Om din arbetsgivare gör ett felaktigt avdrag, kan vi bara korrigera det om vi får beskedet innan pengarna finns på vårt konto.

För dig med månadsersättning från Försäkringskassan

Vi hann inte meddela Försäkringskassan om vårt nya beslut innan deras brytdatum. Det innebär att Försäkringskassan betalar enligt beslutet i december. Om skillnaden är mer än 200 kronor betalar vi tillbaka överskottet till dig.

För dig som väntar på en återbetalning

Om vi saknar kontonummer till dig använder vi oss av Swedbanks löne- och utbetalningssystem (SUS). På Swedbanks webbplats kan du registrera ditt konto med hjälp av Bank-id. Då får du återbetalningen direkt på kontot. Du kan även lösa in en avi på deras webbplats.

Anmäl konto till kontoregistret och lös in avi