Skuldsanering

Skuldsanering är till för dig som har skulder du inte kan betala på egen hand, under överskådlig tid. Ta reda på mer om vad en skuldsanering innebär och vad du behöver göra.

Du som vill ha betalt i en skuldsanering får också veta hur du ska agera.