Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Tillfälligt tillägg för uppvärmning förlängs

Det tillfälliga tillägget för ökade uppvärmningskostnader förlängs. Förlängningen innebär att du som löneutmätning och ökade kostnader får tillägg även för februari, mars och april.

Prognosen för elpriser visar att kostnaden förväntas vara hög under hela vintern. Du som har löneutmätning och har ökade kostnader för uppvärmning av din bostad kunde redan tidigare få ett tillägg för november, december och januari. Nu har tillägget förlängts och gäller även för februari, mars och april.

Du som redan har fått tillägget

Du som redan har fått det tillfälliga tillägget för höga uppvärmningskostnader, behöver inte göra någonting. Du behåller tillägget i ytterligare tre månader.

I början av maj ändrar vi din löneutmätning till den kostnad för uppvärmning som du hade innan du fick det tillfälliga tillägget.

Du som vill ta del av tillägget

Du som vill ta del av tillägget, ska komma in med en begäran om att din löneutmätning ska ändras och kostnaden för din uppvärmning.

Vi gör då en jämförelse med din nuvarande uppvärmningskostnad som du har tillägg för och en bedömning av det nya beloppet. Vi kan be dig skicka underlag för kostnaden, exempelvis att du skickar fakturan för din uppvärmningskostnad.

Du får ett ändringsbeslut om du får tillägget. Det gäller för februari, mars och april.

I början av maj ändrar vi din löneutmätning till den kostnad för uppvärmning som du hade innan du fick det tillfälliga tillägget.

Observera

Ändringen av din löneutmätning gäller inte retroaktivt.

Det tillfälliga tillägget gäller inte hushållsel. Det ingår i normalbeloppet.

Relaterad information