Statistik

Vi tar fram statistik inom olika områden som berör vår verksamhet. Statistiken kan vara av intresse för medborgare, media, kommuner och andra myndigheter.

Statistiken tar vi fram i vår roll som expertmyndighet, bland annat för att öka kunskapen om överskuldsättning. Det finns också ett intresse från medborgare, media och inte minst andra offentliga aktörer som vill veta mer om frågor och förhållanden som vi arbetar med varje dag.

Halvår och helår

Viss statistik kommer halvårsvis, annan på årsbasis. All sammanställd statistik hittar du via länkarna.

Behöver du statistik över något annat inom vår verksamhet – kontakta oss så ska vi försöka hjälpa dig.

Öppna data

Vi har även öppna data. Det är information som du kan använda, återanvända och dela med dig av. På så sätt kan informationen skapa nytta för fler.