Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Statistik

Här hittar du statistik om till exempel skuldsättning, skuldsanering och vräkningar.

Vi tar fram både nationell och regional statistik, bland annat för att öka kunskapen om överskuldsättning.

Halvår och helår

Viss statistik kommer halvårsvis, annan på årsbasis. All sammanställd statistik hittar du via länkarna. Behöver du statistik över något annat inom vår verksamhet – kontakta oss så ska vi försöka hjälpa dig.

Öppna data

Vi har även öppna data. Det är information som du kan använda, återanvända och dela med dig av. På så sätt kan informationen skapa nytta för fler.