Tillsyn över konkursförvaltare och rekonstruktörer

Om ett företag inte kan betala kan företaget gå i konkurs. Detsamma gäller om en person inte kan betala sin skulder. Vår uppgift är att granska konkursförvaltare och deras hantering av konkurser. Vi har även tillsyn över lönegaranti i konkurser och företagsrekonstruktioner.