Tillsyn över konkursförvaltare och rekonstruktörer

Om ett företag inte kan betala sina skulder kan företaget gå i konkurs. Detsamma gäller om en person inte kan betala sina skulder. Ett företag som har skulder men bedöms ha möjlighet att överleva på sikt kan genomföra en företagsrekonstruktion. Vår uppgift är att granska konkursförvaltare och rekonstruktörer och deras hantering av konkurser och rekonstruktioner. Vi har även tillsyn över lönegaranti i både konkurser och företagsrekonstruktioner.