Om Krono... Nyheter ...

Tillfälligt bostadsbidrag förlängs och höjs för barnfamiljer

Barnfamiljer får automatiskt höjt bostadsbidrag med 40 procent per månad eller max 2 100 kronor från den 1 juli till och med den 31 december 2023.

Det höjda bostadsbidraget höjs från dagens tillfälliga bidrag på max 1 325 kronor till som mest 2 100 kronor per månad och familj.

Ökande levnadskostnader

Bakgrunden till bidraget är de stigande priserna som har gjort att många hushåll fått kraftigt ökade levnadsomkostnader. Detta har urholkat hushållens köpkraft och ökar risken för många hushåll att få en mer ansträngd ekonomi. Barnfamiljer med låg inkomst och små ekonomiska marginaler är särskilt utsatta. Regeringen ser därför anledning att ge stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer så att de kan klara sina boendekostnader.

Din utmätning kan öka

När vi meddelar nya beslut om löneutmätning eller om vi räknar om gamla beslut tar vi hänsyn till det höjda bostadsbidraget.

Det betyder att vi räknar av det höjda bostadsbidraget från din bostadskostnad. Har din inkomst inte förändrats kommer utmätningen på din inkomst därför att öka lika mycket som bostadsbidraget ökar.

Det här gäller vid skuldsanering

När vi fattar ett beslut om inledande eller ett beslut om skuldsanering kommer vi från och med nu att räkna med både bostadsbidrag och tilläggsbidrag, året ut. Eftersom tilläggsbidraget är tillfälligt räknar vi bara med det året ut. Från och med januari 2024 räknar vi med att bostadsbidraget erhålls utan tilläggsbidrag.