Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Nu får du en mer komplett bild av din löneutmätning

I den uppdaterade e-tjänsten Min löneutmätning, kan du som har löneutmätning bland annat se vad vi tar med när vi beräknar hur stor den ska vara.

Nu kan du som har löneutmätning se mer information i e-tjänsten Min löneutmätning. Du kan bland annat se vad vi tar med när vi beräknar din löneutmätning, vad du får behålla och vad vi utmäter av lönen.

Uppgifter om dig

Du kan se den information vi har om dina

  • familjeförhållanden – exempelvis om du är sammanboende, ensamstående, har barn eller inte
  • inkomster – exempelvis om dina inkomster kommer från lön, a-kassa eller pension, sidoinkomster och förmåner
  • utgifter – exempelvis dina kostnader för bostad, resor och barnomsorg.

Vad händer framöver?

Vi utvecklar våra e-tjänster stegvis och lanserar funktionalitet efter hand. Vår förhoppning är att nästa steg i utvecklingen av Min löneutmätning ska bli att du som gäldenär kan lämna nya uppgifter i e-tjänsten.