Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Håll koll på nytt beslut om löneutmätning

I slutet av året börjar vi räkna om besluten om löneutmätning. Det är viktigt att du som är arbetsgivare följer det nya beslutet. Du som har löneutmätning – ta gärna kontakt med din arbetsgivare och se till att den drar rätt belopp.

I slutet av december och i början av januari räknar vi om besluten om löneutmätning. Besluten skickar vi till dig som är arbetsgivare och till dig som har löneutmätning.

Stor höjning av normalbelopp

Nästa år höjs normalbeloppet mycket. Från den 1 januari 2024 är normalbeloppet

  • 6 090 kronor för en ensamstående vuxen
  • 10 061 kronor för makar eller jämställda
  • 3 255 kronor för barn 0–6 år
  • 3 906 kronor för barn 7–10 år
  • 4 558 kronor för barn 11–14 år
  • 5 208 kronor för barn 15 år eller äldre.

Läs mer om de nya normalbeloppen och vad du får behålla i en löneutmätning:

För arbetsgivare

Det är viktigt att du som är arbetsgivare drar pengar enligt det nya beslutet. Vi kan inte korrigera ett felaktigt avdrag om vi inte får informationen innan pengarna finns på vårt konto. Om du drar för mycket kan den som har löneutmätning få mindre än hen har rätt till för sin försörjning.

För dig som har löneutmätning

Har du en digital brevlåda skickar vi ditt nya beslut dit. Har du ingen – skickar vi beslutet per post.

Kontakta din arbetsgivare för att säkerställa att den vet om ditt nya beslut, så att du får behålla rätt belopp för din försörjning.

Om din arbetsgivare gör ett felaktigt avdrag, kan vi bara korrigera det om vi får beskedet innan pengarna finns på vårt konto.