Väntetider

Din väntetid, det vill säga den tid det tar för oss att handlägga ditt ärende, är beroende av flera olika faktorer. Här hittar du information om väntetider. 

Väntetiderna förändras kontinuerligt

Det kan bero på flera orsaker, bland annat:

 • hur många ärenden vi får in,
 • om du behöver komplettera din ansökan,
 • hur snabbt vi får kontakt med din motpart eller
 • om vi av någon anledning behöver registrera ditt ärende manuellt.

Betalningsföreläggande och vanlig handräckning

Väntetiderna kan variera kraftigt beroende på hur snabbt den som får ett krav svarar på det första brevet. Om hen svarar snabbt kan vi fatta ett beslut (utslag) och fastställa skulden efter cirka 30 dagar.

In- och utbetalningar

Vi bokför de flesta ärenden som rör in- och utbetalningar maskinellt. Det tar en till tre arbetsdagar.

I vissa fall måste en handläggare bokföra en in- eller utbetalning manuellt. Då tar det lite längre tid. Det är väntetiderna för dessa ärenden som redovisas nedan.

 1. Betalningsföreläggande och vanlig handräckning

  Från att vi har tagit emot din ansökan tills vi har skickat ut handlingar för delgivning

  1-7 Arbetsdagar
  Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 12 oktober 2021

  Från att vi skickar brev med information om kravet, att någon vill få en skuld fastställd, tills vi har fattat ett beslut (utslag)

  3 Månader
  Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 12 oktober 2021

  Från att vi skickar brev med information om kravet, att någon ska göra något (exempelvis vräkning) tills vi har fattat ett beslut (utslag)

  3 Månader
  Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 12 oktober 2021
 1. Verkställighet

  Från att en komplett ansökan är registrerad tills att vi kan påbörja utredning och utmätning

  5 Veckor
  Verkställighet | Senast uppdaterad: 12 oktober 2021

  Återredovisning från att ett ärende är återkallat eller fullbetalt

  4 Veckor
  Verkställighet | Senast uppdaterad: 12 oktober 2021

  Från att en dom om skadestånd har vunnit laga kraft tills vi skickar ut information

  4 Veckor
  Verkställighet | Senast uppdaterad: 12 oktober 2021
 1. Skuldsanering

  Från att vi har tagit emot din ansökan tills du får besked om att vi har gått vidare med den eller avslagit den

  3 Månader
  Skuldsanering | Senast uppdaterad: 12 oktober 2021

  Från att vi har tagit emot din ansökan tills du får ett beslut om att du har fått skuldsanering

  7 Månader
  Skuldsanering | Senast uppdaterad: 12 oktober 2021

  Från att har vi har tagit emot din ansökan om omprövning tills vi har fattat beslut och meddelat parterna

  3 Månader
  Skuldsanering | Senast uppdaterad: 12 oktober 2021
 1. In- och utbetalningar

  Från att en betalning har kommit in på vårt konto tills den lämnar vårt konto

  1-3 Arbetsdagar
  In- och utbetalningar | Senast uppdaterad: 12 oktober 2021
 1. Konkurstillsyn

  Från att slutredovisning inkommer till dess att ett yttrande skickas till tingsrätten - i avskrivningskonkurser (exklusive taxor)

  12 Veckodagar
  Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 12 oktober 2021

  Från att slutredovisning inkommer till dess att ett yttrande skickas till tingsrätten - i utdelningskonkurser

  18 Veckodagar
  Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 12 oktober 2021

  Andelen yttranden som skickas till tingsrätten inom sex veckor i avskrivnings- och utdelningskonkurser (exklusive taxor)

  95 %
  Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 12 oktober 2021