Väntetider

Din väntetid, tiden innan vi börjar arbeta med ditt ärende och tiden det tar för oss att handlägga, är beroende av flera olika faktorer. Här hittar du information om din väntetid. 

Väntetiderna varierar

Det kan bero på flera orsaker, bland annat:

 • hur många ärenden vi får in
 • om du behöver komplettera din ansökan
 • hur snabbt vi får kontakt med din motpart
 • om vi av någon anledning behöver registrera ditt ärende manuellt.
 1. Betalningsföreläggande och vanlig handräckning

  Från att vi tar emot din ansökan tills vi skickar ut handlingar för delgivning

  6 Vardagar
  Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 9 februari
  Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 20 februari 2024

  Från att vi skickar brev med information om kravet (att någon ska betala), tills vi fattar ett beslut (utslag)

  3 Månader
  Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 20 februari 2024

  Från att vi skickar brev med information om kravet (att någon ska göra något) tills vi fattar ett beslut (utslag)

  3 Månader
  Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 20 februari 2024

  Du kan följa dina ärenden på Mina sidor i vår e-tjänst Förelägganden.

 1. Verkställighet

  Från att vi registrerar din ansökan tills vi kan påbörja utredning och exempelvis utmäta för att betala en skuld

  20 Vardagar
  Verkställighet | Senast uppdaterad: 20 februari 2024

  Redovisning till dig efter att ditt ärende är återkallat eller fullbetalt

  20 Vardagar
  Verkställighet | Senast uppdaterad: 20 februari 2024

  Från att en dom om skadestånd vinner laga kraft tills vi skickar ut information till dig

  40 Vardagar
  Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 4 januari
  Verkställighet | Senast uppdaterad: 20 februari 2024

  En ansökan om verkställighet blir vanligtvis godkänd inom 1–3 vardagar. Du kan följa dina ärenden på Mina sidor i vår e-tjänst Mål som verkställs.

 1. In- och utbetalningar

  Från att en betalning kommer in på vårt konto tills den lämnar kontot

  1–3 Vardagar
  Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 16–23 februari
  In- och utbetalningar | Senast uppdaterad: 20 februari 2024

  Vi bokför de flesta ärenden som rör in- och utbetalningar maskinellt. Det tar en till tre vardagar. I vissa fall måste en handläggare bokföra en in- eller utbetalning manuellt. Då tar det lite längre tid. Det är väntetiderna för dessa ärenden som redovisas ovan.

 1. Skuldsanering

  Från att vi tar emot din ansökan tills du får besked om att vi går vidare med ansökan eller avslår den

  5 Månader
  Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 25 september
  Skuldsanering | Senast uppdaterad: 20 februari 2024

  Från att vi tar emot din ansökan tills du får beslut om att du får skuldsanering

  9 Månader
  Skuldsanering | Senast uppdaterad: 20 februari 2024

  Från att vi tar emot din ansökan om omprövning tills vi fattar beslut och meddelar parterna

  5 Månader
  Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 23 oktober
  Skuldsanering | Senast uppdaterad: 20 februari 2024

 1. Konkurstillsyn

  Från att slutredovisning kommer in till oss tills vi skickar ett yttrande till tingsrätten – i avskrivningskonkurser (exklusive taxor)

  16 Vardagar
  Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 20 februari 2024

  Från att slutredovisning kommer in till oss, tills vi skickar ett yttrande till tingsrätten – i utdelningskonkurs

  11 Vardagar
  Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 20 februari 2024

  Andelen yttranden som vi skickar till tingsrätten inom sex veckor i avskrivnings – och utdelningskonkurser (exklusive taxor)

  100 %
  Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 20 februari 2024