Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Har du fått en skatteskuld hos oss?

Om du betalat in din skatt för sent eller glömt att betala, har Skatteverket nu fört över skatten som en skuld till oss.

Skatteverket gör en avstämning av skattekontot första helgen varje månad. Om du glömde att betala, inte kunde betala eller betalade skatten för sent, har du en skuld på ditt skattekonto vid avstämningen. Skulden för Skatteverket över till våra register och vi skickar ut information till dig om att du nu har en skatteskuld hos oss.

Olika sätt att lösa skulden

Om du betalade in din skatt för sent kan du:

  • betala din skuld hos oss. Då får du ett överskott på skattekontot
  • kontakta Skatteverket och begär att de gör en överföring till oss av det du har tillgodo där. Då drar Skatteverket av den delen från skulden hos oss. Kom ihåg att du måste betala in mellanskillnaden – grundavgift, eventuell ränta och kapital – till oss.
  • tänk på att Skatteverket enbart kan meddela oss att din betalning har kommit in om inga andra skatter eller avgifter har förfallit. Du kan kontrollera ditt skattekonto i Skatteverkets e-tjänst för att se hur det ser ut.

Om du inte kunde eller glömde att betala din skatt:

  • kan du betala hela skulden till oss.

Kontakta Skatteverket för mer information

Kontakta Skatteverket om du vill ha mer information om vad skulden beror på, varför den skickats till oss eller hur du kan få eventuellt överskott utbetalt.

Skatteverket