Om Krono... Nyheter ...

Se våra väntetider

Visste du att du kan se våra väntetider direkt på webbplatsen?

Foto: Kronofogden


Väntetiden innan vi börjar arbeta med ditt ärende och tiden det tar för oss att handlägga ditt ärende kan variera. Det kan bero på flera olika orsaker, bland annat:

  • hur många ärenden vi får in
  • om du behöver komplettera din ansökan
  • hur snabbt vi får kontakt med din motpart
  • om vi av någon anledning behöver registrera ditt ärende manuellt.

Se din väntetid

Vi uppdaterar väntetiderna på webbplatsen kontinuerligt.

Väntetider

Du hittar öppettider och väntetider till vår kundservice på sidan Kundservice svarar.

Kundservice svarar

Följ dina ärenden på Mina sidor

Du kan följa ärenden som gäller betalningsföreläggande, vanlig handräckning verkställighet på Mina sidor.

Mina sidor