Ingivare

Du som bedriver inkassoverksamhet kan förenkla din vardag genom att använda våra elektroniska tjänster. Här hittar du information om hur du kommer igång och hur du använder våra tjänster.

Att vara ingivare

Ingivare är inkassoföretag som har tillstånd från Finansinspektionen eller Integritetsskyddsmyndigheten att driva in andras krav, samt företag, myndigheter och kommuner som driver egna krav (egeninkasso).

Nya tillstånd för inkassoverksamhet utfärdas enbart av Finansinspektionen.

Som ingivare har du möjlighet att använda våra digitala filtjänster. Det minskar dina ledtider och handläggningskostnader.

Naturligtvis kan du också använda våra blanketter för att exempelvis ansöka om

  • att få betalt
  • att få någon att utföra något, till exempel lämna tillbaka egendom

Vad innebär det att vara ingivare?

Som ingivare får du en intressentkod dit dina kontaktuppgifter är knutna. Du anger din intressentkod när du kommunicerar med oss. På så sätt kan vi lätt ändra kontaktuppgifter på alla pågående ärenden om du till exempel flyttar. Vi samlar också flera ärenden till samlingsfakturor för att minska din administration.

Intressentkod

En intressentkod är viktig i kontakten med oss. Läs mer om intressentkod här.

Intressentkod

Kostar det något?

Det kostar ingenting för dig att använda våra digitala filtjänster utöver den avgift du betalar om du ansöker om vår hjälp med att till exempel fastställa och driva in en skuld.

Avgifter och kostnader