Ingivare

Du som bedriver inkassoverksamhet kan förenkla din vardag genom att använda våra elektroniska tjänster. Här hittar du information om hur du kommer igång och hur du använder våra tjänster.

 

Att vara ingivare

Företag och myndigheter som bedriver inkassoverksamhet med tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten eller Finansinspektionen, alternativt bedriver egeninkasso, kallar vi för ingivare.

Som ingivare har du möjlighet att använda våra digitala filtjänster. Det minskar dina ledtider och handläggningskostnader.

Naturligtvis kan du också använda våra blanketter för att exempelvis ansöka om

  • att få betalt
  • att få någon att utföra något, till exempel lämna tillbaka egendom

Vad innebär det att vara ingivare?

Som ingivare får du en intressentkod dit dina kontaktuppgifter är knutna. Du anger din intressentkod när du kommunicerar med oss. På så sätt kan vi lätt ändra kontaktuppgifter på alla pågående ärenden om du till exempel flyttar. Vi samlar också flera ärenden till samlingsfakturor för att minska din administration.

Hur får du en intressentkod?

Du kan få en intressentkod även om du inte använder våra filtjänster. Skicka en skriftlig ansökan med post eller e-post till:

Kronofogden
Ingivarärenden
Box 1050
172 21 Sundbyberg

Du kan också mejla till oss via vårt mejlformulär. Skriv "Ansökan om intressentkod" i rubrikraden.

Kontakt för ingivare

Lämna följande uppgifter

Du ska lämna följande uppgifter i din ansökan:

  • namn på företaget
  • organisationsnummer
  • adress
  • ort
  • giro (som vi kan göra utbetalningar till), men kom ihåg att hålla uppgiften uppdaterad
  • telefonnummer (som svaranden och gäldenärer kan ringa till under kontorstid)
  • namn på kontaktperson, mejl och telefonnummer.

Kostar det något?

Det kostar ingenting för dig att använda våra digitala filtjänster utöver den avgift du betalar om du ansöker om vår hjälp med att till exempel fastställa och driva in en skuld.

Avgifter och kostnader