Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Högt förtroende för Kronofogden

Kronofogdens förtroende bland allmänheten har sjunkit något jämfört med förra årets mätning, men ligger kvar på en hög nivå.

Diagrammet visar Kronofogdens anseendeindex de senaste sex åren.
Kronofogdens anseendeindex de senaste sex åren.

Det visar Verians (fd Sifo) anseendeindex, där Kronofogden får index 48. Det är en liten minskning jämfört med förra årets rekordresultat på 50, men fortfarande är resultatet högre än tidigare års mätningar. Enligt Verian är förändringen för liten för att vara statistiskt signifikant.

Genomsnittligt index bland myndigheter är 42, vilket är det högsta värdet sedan mätningarna började.

– I förra årets mätning tog Kronofogden ett rejält kliv upp, och nu bibehåller vi en hög nivå. Det är glädjade, eftersom vi varje dag jobbar för att skapa förtroende. Det är viktigt för oss att allmänheten litar på oss och det vi gör, säger rikskronofogde Fredrik Rosengren.

Omvärldsfaktorer påverkar

Enligt Verians rapport påverkar omvärldsfaktorer allmänhetens bild av olika aktörer i samhället. Förra årets oro för bland annat ekonomi och kriminalitet har 2024 övergått till en försiktig optimism med lägre elpriser, sänkt inflation och ränta, och det påverkar bilden.

Mediebevakningen påverkar i hög grad. Allmänhetens mediebild av Kronofogdens är övervägande positiv.

Kustbevakningen i topp

Kustbevakningen ligger för fjärde året på förstaplatsen med 70 i anseendeindex. Därefter kommer Valmyndigheten (66), Statens haverikommission (62) och Folkhälsomyndigheten (61).

Myndigheter i botten

Myndigheterna i botten av listan är samma som i fjol. Lägst förtroende bland allmänheten har Migrationsverket, -12, Arbetsförmedlingen, -9 och Försäkringskassan, 4.

Mer om undersökningen

Verian har ur sin webbpanel frågat 10 278 slumpmässigt utvalda personer om deras förtroende för 48 myndigheter. De intervjuade har bedömt myndigheterna ur fem perspektiv:

  • övergripande rykte/anseende
  • personligt intryck
  • tillit
  • kvalitet i myndighetens tjänster
  • framgång