Så betalar du/företaget

Har du eller ditt företag en obetald skuld till en privatperson, myndighet eller företag, som har begärt vår hjälp med att driva in skulden? Då ska du betala till oss.

Betala på olika sätt

Har du eller företaget en fastställd skuld som den du är skyldig pengar vill att vi ska driva in (verkställa)? Då kan du betala på olika sätt:

 • swisha via Mina sidor
 • via bankgiro från svensk bank
 • från bank i utlandet
 • på något av våra kontor.

Snabbaste sättet

Det snabbaste sättet att få pengarna bokförda på dina skulder är om du swishar eller betalar via bankgiro.

Swisha till oss

Du som är privatperson eller har en enskild firma kan betala med Swish på Mina sidor. Du kan välja att din betalning fördelas på alla dina skulder eller att betala en del av en specifik skuld eller att betala hela den specifika skulden. Du måste ha ett svenskt mobilnummer för att kunna swisha.

Observera

Du kan enbart signera din swishbetalning med Bank-id. Om du har Freja e-id+ kan du logga in på Mina sidor men du kan inte signera din swishbetalning.

Har du inget Bank-id eller har frågor om Swish? Kontakta din bank.

Har du inget Freja e-id+, kan du beställa här:

Freja

Betala via bankgiro

Om du vill betala via bankgiro gör du så här:

 1. Använd bankgiro ­5045-3158.
 2. Ange referensnummer, så kallat OCR-nummer. Du hittar det i brevet Skuld att betala som du fått från oss eller på Mina sidor.

Då ser vi till att den du har skulden till får betalt.

Om du eller företaget har flera skulder och vill betala en specifik skuld, måste du ange just den skuldens OCR-nummer.

Tänk på att

Det är viktigt att du betalar till rätt konto och mottagare. Annars kan handläggningen ta längre tid.

Betala via bank från utlandet

Fyll i följande information om du betalar från utlandet:

 • IBAN-nummer: SE26‍ 1200‍ 0000‍ 0128‍ 1010‍ 8749 (fyll i utan mellanslag)
 • BIC/SWIFT: DABASESX
 • bankadress: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm
 • referens (OCR-nummer)
 • ange "Kronofogden" – om betalningsmottagare efterfrågas
 • ange "1281" – om clearingnummer efterfrågas.

Skulden ska betalas i SEK (svenska kronor).

Tänk på att

Det är viktigt att du betalar till rätt konto och mottagare. Annars kan handläggningen ta längre tid.

Betala i våra receptioner

I våra receptioner betalar du med kort. Ditt kort måste ha chip och pin-kod. Vi tar inte emot American Express eller Diners. Vi tar inte heller emot betalning med annans kort. Det gäller oavsett om du som besöker oss har fullmakt från kortinnehavaren eller inte.

Om du betalar med kort i våra receptioner tar det sju till tio arbetsdagar innan betalningen är bokförd på dina skulder. Det snabbaste sättet att få pengarna bokförda på dina skulder är att logga in på Mina sidor och betala via Swish eller betala via bankgiro.

Betala kontant

Du kan även betala med kontanter i våra receptioner, upp till ett halvt prisbasbelopp. Då behöver du boka tid. Ta med giltig id-handling.

Hitta ditt närmaste kontor:

Våra kontor

Läs mer om prisbasbeloppet på Statistiska centralbyråns webbplats:

Prisbasbelopp

Om OCR-nummer för betalning via bankgiro

Har du inte kvar brevet, kan du få fram ditt OCR-nummer genom OCR-beräknaren.

OCR-beräkning

OCR-numret kan du använda om du vill fördela din betalning på alla dina skulder.

Du hittar även OCR-numret på Mina sidor.

Betala en specifik skuld

Har du flera skulder och vill betala en specifik skuld, som du eller företaget inte har OCR-numret för? Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram rätt OCR-nummer.

Tänk på att

Om du inte anger OCR-numret för den specifika skulden, registreras din betalning på alla dina skulder.

Du får inte fram ett OCR-nummer

I vissa fall går det inte att få fram ett OCR-nummer genom OCR-beräknaren. Gör då så här när du ska betala din skuld:

 1. Använd bankgiro ­756-2036.
 2. Skriv ditt person- eller organisationsnummer som referens.
 3. Om du betalar åt någon annan, skriv den skuldsattas person- eller organisationsnummer. Vill du endast betala en av skulderna, måste du ange skuld- eller diarienummer som visar vilken skuld din betalning gäller. Har du inte kvar detta är du välkommen att kontakta oss.

Du kan alltid betala frivilligt

Du kan alltid betala av hela eller delar av din skuld frivilligt. Detta är inte samma sak som en avbetalningsplan.

Uppskov med betalning och avbetalningsplan

Även om du gör frivilliga betalningar är vi skyldiga att fortsätta utreda och eventuellt utmäta för den skuld som finns kvar.

Vad händer om du betalar för mycket?

Betalar du för mycket, återbetalar vi det överstigande beloppet. För att utbetalningarna ska komma till dig snabbare är det viktigt att du håller dina kontouppgifter uppdaterade. Annars skickar vi ett utbetalningskort med post via Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS).

På Swedbanks webbplats kan du registrera ditt konto med hjälp av Bank-id. Då får du återbetalningen direkt på kontot. Du kan även lösa in en avi på deras webbplats. Det kostar inget att ansluta sig till SUS.

Swedbank: Anmäl konto till kontoregistret & lös in avi

Betala i andra situationer

Ska du betala i andra situationer är det annan betalningsinformation som gäller.

Du som fått ett krav på att betala (föreläggande)

Om du eller företaget har fått ett krav på att betala (föreläggande), ska du betala direkt till den du är skyldig pengar. Kontakta den du är skyldig pengar eller hens ombud (ofta ett inkassoföretag), om du behöver mer information om betalningen.

Någon vill att du ska betala

Du som har skuldsanering

Det är viktigt att du följer våra instruktioner om betalning. De finns i beslutet om skuldsanering som du har fått från oss:

 1. Betala till bankgiro ­5143-3290.
 2. Fyll i det OCR-nummer som står i ditt beslut. Numret är unikt för dig och används under hela skuldsaneringen.

Du kan inte få fram ditt OCR-nummer med hjälp av OCR-beräknaren. Har du inte kvar beslutet – ta kontakt med oss. Läs mer om att betala i en skuldsanering på vår webbplats.

Så här betalar du i en skuldsanering

Du kan inte betala i våra receptioner

Du som har skuldsanering och vill betala till den, kan inte göra det i våra receptioner.

Bötesförvandling

Kontakta oss innan du betalar för att få veta vilket belopp du ska betala.

 1. Betala till bankgiro 756-2036.
 2. Ange ditt personnummer och ”böter” som referens på betalningen.

Du hittar mer om bötesförvandling här:

Böter och viten

Exekutiva auktioner

Köper du egendom i en exekutiv försäljning ska du betala med ditt eget bankkort. Vi tar inte emot betalning med annans kort. Det gäller oavsett om du som besöker oss har fullmakt från kortinnehavaren eller inte.

Du hittar mer information på Auktionstorget:

Rättslig information

Din skuld kan få sekretess

Din skuld kan i få sekretess. Du hittar mer information om vad det innebär för dig som är privatperson eller företagare.

Skuld kan få sekretess

Se ditt skuldsaldo

Du kan se dina eller ditt företags skulder hos oss genom att logga in på Mina sidor. För att kunna logga in och använda den digitala tjänsten behöver du ett Bank-id eller Freja e-id+.

Företräder du ett bolag ska du har rätt roll registrerad hos Bolagsverket. Läs mer om bolagstyper och roller:

Mina sidor

Har du frågor?

Har du frågor är du är alltid välkommen att ringa eller mejla oss.

Frågor och svar