Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Förra året drev vi in 14,7 miljarder

14,7 miljarder kronor – så mycket drev myndigheten in 2022. Det är en ökning med drygt 2,1 miljard kronor jämfört med 2021 och den högsta siffran någonsin. Det framgår av vår årsredovisning för 2022.

Grafen visar en uppgång av skuldbeloppet. 2022 var det 14,7 miljarder kronor.

Under 2022 drev myndigheten in 14,7 miljarder kronor. Det är drygt 2,1 miljard kronor mer än 2021 och den högsta siffran någonsin.

Under året växte också hushållens totala skuld hos oss. I slutet av 2022 var skulden 101,5 miljarder kronor – en ökning med åtta procent jämfört med 2021.

Det sammanlagda antalet ärenden som kom in till myndigheten var 3,4 miljoner. Det är en ökning jämfört med 2021 då antalet var 3,3 miljoner.

I årsredovisningen finns statistik och resultat från vår verksamhet under 2022.

Relaterad information