Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Vill du ha vår hjälp med att få betalt?

Om du anser att någon är skyldig dig pengar kan du ansöka om att få kravet fastställt (betalningsföreläggande). Var noga med att fylla i alla uppgifter innan du skickar en ansökan till oss. Annars kan du behöva komplettera.

Foto: Kronofogden

Du behöver fylla i flera uppgifter om dig och om den du anser ska betala. Det är också viktigt att du tydligt och begripligt beskriver grunden för ditt krav.

Uppgifter om dig som söker

Du ska fylla i:

  • personnummer och kontaktuppgifter
  • namn på din firma, om det är den som vill ha betalt
  • eventuella uppgifter om det finns ett ombud.

Uppgifter om den du anser ska betala

Du ska fylla i:

  • personnummer eller organisationsnummer
  • kontaktuppgifter (adress, mejladress, telefonnummer, mobilnummer, portkod med mera)
  • om ditt krav riktar sig mot flera personer eller företag kan du i din ansökan fylla i flera namn och kontaktuppgifter.

Beskriv kravet

Du behöver tydligt beskriva grunden för ditt krav så att den som ska betala (svaranden) förstår vad kravet gäller. Att kravet är tydligt är även viktigt för att vi ska kunna avgöra om det finns några hinder mot att ta upp din ansökan.

Ansök via e-tjänst eller med blankett

Du kan ansöka om betalningsföreläggande via e-tjänst eller med blankett. Ta reda på mer om hur du ansöker och läs mer om vad som händer när du har ansökt.

Du vill få betalt

På vår webbplats kan du se väntetiden för oss att handlägga ditt ärende

Väntetider