Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Nästan två av tre nöjda med Kronofogden

Nästan två av tre som har varit i kontakt med oss är nöjda. Det visar 2023 års kundundersökning.

Vartannat år genomför vi en kundundersökning för att få veta hur nöjda de som varit i kontakt med oss är.

Resultatet ligger på ungefär samma nivå som vid föregående mätning. Drygt 1 329 personer har intervjuats i undersökningen. Vi analyserar resultatet och använder det som ett underlag i vårt utvecklingsarbete.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har medverkat i undersökningen.