Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Nästan två av tre nöjda med Kronofogden

Nästan två av tre som har varit i kontakt med oss är nöjda. Det visar 2021 års kundundersökning.

Vartannat år genomför vi en kundundersökning för att få veta vad vi kan förbättra.

2021 års mätning visar att nästan två av tre är nöjda med vårt bemötande och hantering av ärenden. Det är något färre än i 2019 och 2017 års undersökningar. Drygt 1 280 personer har intervjuats i undersökningen. Vi analyserar resultatet och använder det som ett underlag i vårt utvecklingsarbete.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har medverkat i undersökningen.