Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack
Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Hushållens skulder växte under 2023

Hushållens totala skuld hos Kronofogden fortsatte att växa under 2023. I slutet av året var skulden 119,1 miljarder kronor – en ökning med ungefär 17 procent jämfört med 2022. Det framgår av årsredovisningen för 2023.

Fjolåret präglades av konjunkturnedgången. I slutet av året var hushållens totala skuld hos Kronofogden 119,1 miljarder kronor. Det är en ökning jämfört med 2022 då det sammanlagda skuldbeloppet var 101,5 miljarder kronor.

Antalet skuldsatta blev fler

Antalet skuldsatta fortsatte att öka. Vid årsskiftet hade 496 000 privatpersoner och företag en skuld hos Kronofogden. Det kan jämföras med att 461 000 privatpersoner och företag hade en skuld hos oss i slutet av 2022.

Under året drev vi in 14,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 143 miljoner kronor jämfört med 2022.

Förstärkt arbete mot ekonomisk brottslighet

Vi förstärkte även vårt arbete med att motverka ekonomisk brottslighet. Vi utmätte till exempel tillgångar till ett uppskattat värde av 93 miljoner kronor på distans och deltog i flera samverkansinsatser med andra myndigheter.

I årsredovisningen finns statistik och resultat från vår verksamhet under 2023.

Något gick fel när vi skulle visa filmen, försök igen senare.
Prova följande länk: https://vimeo.com/911182940?share=copy

Relaterad information

En kortversion av Kronofogdens årsredovisning 2023 hittar du här:

Årsredovisning 2023 – i korthet

Hela årsredovisningen för 2023 hittar du här:

Årsredovisning 2023 Pdf, 4 MB.