Pressmeddelande

Rekordmånga vill ha skuldsanering

Allt fler svenskar ansöker om skuldsanering. Allra störst är ökningen bland unga.

De som har så stora skulder att de inte kan betala tillbaka inom en överskådlig tid, kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Antalet personer som ansökt om skuldsanering har ökat med 24 procent första halvåret 2023 jämfört med motsvarande period förra året.

– Vi har aldrig tidigare tagit emot så många ansökningar, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.

Högsta siffran någonsin

Fram till den sista juni hade cirka 17 500 personer ansökt om skuldsanering. Det är den högsta siffran hittills. Allra störst ökning står gruppen 18–30 år för, här har antalet ansökningar ökat med 36 procent.

– Det är oroande att så många unga personer har ekonomiska problem och upplever att det inte finns någon annan väg ut ur skulderna än skuldsanering, säger Per-Olof Lindh.

– Aldrig tidigare har det varit så enkelt att snabbt låna pengar, att handla på avbetalning och att spela. Det gör det lätt att dra på sig skulder i ung ålder. Det ekonomiska läget i Sverige är också tufft för många, med ökande priser på mat, el, bensin och höjda räntor.

Ansökningarna har ökat i hela landet, men olika mycket. I Kronobergs län är ökningen 51 procent, medan den i Gävleborg endast är 6 procent.

Antal ansökningar om skuldsanering jan-jun 2023

Höga krav för att få skuldsanering

Att fler söker innebär inte automatiskt att fler blir beviljade skuldsanering. Drygt sex av tio får avslag på sin ansökan.

– För att bli beviljad skuldsanering behöver du både ha koll på dina inkomster, utgifter och skulder. Du behöver också kunna visa att du gjort ansträngningar för att förbättra din situation, till exempel försökt att öka inkomsterna och minska kostnaderna eller kommit till rätta med ett spelmissbruk. Det ska vara tydligt att du inte kan betala av dina skulder inom en period på cirka 7–15 år, säger Per-Olof Lindh.

– Vi ser att många ansöker om skuldsanering när de hamnat i mer tillfälliga ekonomiska svårigheter, men det är inte den gruppen skuldsanering riktar sig till. För dem är det mycket bättre att titta på andra lösningar än att lägga tiden på en ansökan.

Skuldsaneringstest guidar rätt

Den som funderar på skuldsanering kan snabbt få ett preliminärt svar på om hen uppfyller kraven eller inte genom att använda sig av Kronofogdens skuldsaneringstest. Testet ger även tips på vad man kan göra för att komma till rätta med sin situation och var man kan vända sig för att få stöd och hjälp.

– Vårt bästa råd är att ta hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. De hjälper dig hela vägen så att sannolikheten att få skuldsanering, och att klara av den, ökar, säger Per-Olof Lindh.

Fakta om skuldsanering

Skuldsanering innebär i regel att du

  • betalar hela eller delar av din skuld enligt en betalningsplan
  • lever på existensminimum i fem år – inkomst däröver går till att betala din skuld
  • är skuldfri när skuldsaneringen avslutas