Pressmeddelande

Tillgångar värderade till 93 miljoner utmättes i samarbete med polisen

Under 2023 utmättes tillgångar värderade till över 93 miljoner kronor med hjälp av den nya lagen om utmätning på distans. Huvudsakligen handlar det om gods från kriminella personer med skulder till bland annat brottsoffer.

Placeholder 21:9

Den 1 augusti 2022 infördes en ny lag, som innebär att Kronofogden med hjälp av polisen kan utmäta tillgångar från personer med skulder utan att själva vara på plats. Lagen syftar bland annat till att försvåra för den organiserade brottsligheten.

Under 2023 utmättes bilar, kontanter, smycken och andra tillgångar med ett bedömt värde av 93,3 miljoner kronor med stöd av lagen.

– Det här är pengar vi annars hade haft mycket svårt att driva in. I de allra flesta fall handlar detta om kriminella, som på pappret inte har några tillgångar, men som ändå kör om kring i dyra bilar och bär dyra smycken. Lagen ger oss möjligheten att använda polisen som en förlängd arm, och hitta värdefullt gods som kan användas för att betala skulder, säger Johannes Paulson, nationell samordnare mot brott på Kronofogden.

Flera vinster med samarbetet

Det finns flera vinster med det nya sättet att arbeta. Dels betalas skulder som annars inte skulle betalats, som ofta är till staten och inte sällan till brottsoffer. Dels förhindras att tillgångarna omsätts i nya brott.

– Det har dessutom en avskräckande effekt att du kan bli av med din märkesklocka, dyra bil eller andra statussymboler på plats. Vi hoppas att vi kan bidra till att färre unga dras till den kriminella livsstilen, säger Johannes Paulson.

Så går det till:

  • Polisen stoppar i sin verksamhet en person, till exempel i en bil vid en kontroll.
  • Genom en app i telefonen ser polisen direkt om personen har skulder hos Kronofogden.
  • Om skulder finns och personen är i besittning av värdefullt gods, till exempel kontanter, fordon, smycken eller klockor, kan polisen ringa till Kronofogden, som per telefon fattar beslut om utmätning, och gör en bedömning av värdet. Därefter kan polisen på plats omhänderta godset.
  • Via en jourverksamhet hos Kronofogden kan utmätningarna ske även nattetid och på helger.
  • Förra året tillsatte regeringen en utredning som ska se över om även andra brottsbekämpande myndigheter, däribland Tullverket, Kustbevakningen och Ekobrottsmyndigheten ska ges möjlighet att bistå vid distansutmätningar.