Statistik om skuldsanering

Statistiken visar hur många personer som ansökt om skuldsanering, hur många som har en pågående skuldsanering samt hur många som har beviljats skuldsanering.

Statistiken redovisas på län och kommun, och kan filtreras på kön. Dessutom finns en kort analys om vilka som får skuldsanering. Du kan även hitta halvårsstatistik om skuldsanering.

Helårsstatistik 2018–2020


Obeservera att du inte kan göra direkta jämförelser mellan beviljade och inkomna ansökningar under ett enskilt år eftersom handläggningstiden gör att ärenden i många fall handläggs över ett årsskifte. Vill du ha statistik längre bak i tiden hänvisar vi till våra öppna data.

Halvårsstatistik 2019-2021

Kort analys om vilka som får skuldsanering

Orsaken till betalningsproblemen är viktigare än skuldernas storlek vid beslut om skuldsanering (Korta analyser 2018:1)

Hur ofta kommer ny statistik?

Vi uppdaterar statistiken om antal ansökningar halvårsvis, i augusti–september. Övrig statistik uppdaterar vi årligen i januari–februari.