Statistik om skuldsanering

Statistiken visar hur många personer som ansökt om skuldsanering, hur många som har en pågående skuldsanering samt hur många som har beviljats skuldsanering.

Statistiken redovisas på län och kommun, och kan filtreras på kön. Dessutom finns en kort analys om vilka som får skuldsanering. Du kan även hitta halvårsstatistik om skuldsanering.

Helårsstatistik


Observera att du inte kan göra direkta jämförelser mellan beviljade och inkomna ansökningar under ett enskilt år eftersom handläggningstiden gör att ärenden i många fall handläggs över ett årsskifte. Vill du ha statistik längre bak i tiden hänvisar vi till våra öppna data.

Öppna data (psidata)

Halvårsstatistik

Antal personer som ansökt om skuldsanering första halvåret 2020–2023 Excel, 83 kB.

Hur ofta kommer ny statistik?

Vi uppdaterar statistiken om antal ansökningar halvårsvis i september. Övrig statistik uppdaterar vi årligen i februari.