Pressmeddelande

Ny lag gav 70 miljoner i utmätta tillgångar

Den 1 augusti 2022 infördes en ny lag, som innebär att Kronofogden med hjälp av polisen kan utmäta tillgångar från personer med skulder utan att själva vara på plats. Lagändringen syftar bland annat till att försvåra för den organiserade brottsligheten.

Personbil kör uppför ramp, till höger syns en polisbil. Det är mörkt och regnigt.

– Lagstiftningen har gett oss mycket större möjligheter att komma åt tillgångar vi annars inte hade kunnat utmäta, säger Johannes Paulson, nationell samordnare mot brott på Kronofogden.

Så här går det till

  • Polisen stoppar i sin verksamhet en person, till exempel i en bil vid en kontroll.
  • Genom en app i telefonen ser polisen direkt om personen har skulder hos Kronofogden.
  • Om skulder finns och personen är i besittning av värdefullt gods, till exempel kontanter, fordon, smycken eller klockor, kan polisen ringa till Kronofogden, som per telefon fattar beslut om utmätning. Därefter kan polisen på plats omhänderta godset.
  • Via en jourverksamhet hos Kronofogden kan utmätningarna ske även nattetid och på helger.

– Många av dem som stoppas är kriminella, som på pappret inte har några tillgångar. Det här ger oss möjligheten att använda polisen som en förlängd arm, och hitta värdefullt gods som kan användas för att betala skulder, säger Johannes Paulson.

Lagen firar ett år

Nu har lagen funnits i ett år och Kronofogden har med stöd av den hittills utmätt tillgångar till ett värde av nästan 70 000 000 kronor.

Störst summor har utmätts i storstadsområdena, i polisregion Stockholm, Syd och Väst.

Flera fördelar

Det finns flera vinster med det nya sättet att arbeta. Dels betalas skulder som annars inte skulle betalats, som ofta är till staten och inte sällan till brottsoffer. Dels förhindras att tillgångarna omsätts i nya brott.

– Det har dessutom en avskräckande effekt att du kan bli av med din märkesklocka, dyra bil eller andra statussymboler på plats, säger Johannes Paulson.

– Poängen är att man ska känna ett tryck från samhället att lämna sin kriminella livsstil och ta emot den hjälp samhället erbjuder i form av exit-program. Det ska vara jobbigt att vara kriminell och hjälp finns att få.

Fakta

Utmätt belopp i riksjouren 220801–230731

* Siffrorna avser de utmätningar som gjorts via riksjour, det vill säga utanför kontorstid på kvällar och helger.
Tillkommer gör de utmätningar som görs inom den vanliga verksamheten på kontorstid, cirka 15 miljoner kronor.

Polisen Bergslagen

2 969 808

Polisregion Mitt

4 754 695

Polisregion Norr

1 360 601

Polisregion Stockholm

18 418 904

Polisregion Syd

15 351 610

Polisregion Väst

7 407 114

Polisregion Öst

3 827 791

Ekobrottsmyndigheten

107 000

Gränspolisen

222 070

Summa

54 483 555