Pressmeddelande

Penningtvätt möjliggör organiserad brottslighet

Den ekonomiska brottsligheten blir ett allt viktigare inslag inom den organiserade brottsligheten. Det visar den myndighetsgemensamma lägesbilden över organiserad brottslighet som i dag offentliggörs.

Andra exempel på de hot som bedöms ha störst påverkan på samhället är

  • den geografiska utbredningen av organiserad brottslighet och dess påverkan på lokalsamhället
  • den globala brottsarenan
  • otillåten påverkan.

– Pengar är drivande i de våldsamma konflikterna. Därför jagar vi de kriminellas pengar och brottsvinster. Bland annat ser vi att valutaväxlingskontoren gör det möjligt för kriminella att omsätta sina brottsvinster, därför agerar vi kraftfullt mot dem, säger Anders Thornberg, rikspolischef.

Utmätning på plats och distans

Kronofogden ingår i den myndighetsgemensamma satsningen.

– Verktyg som utmätning på plats eller distans, eller tidiga åtgärder som betalningssäkring och kvarstad kommer att fortsätta vara en viktig del i att minska de kriminellas kapacitet att omsätta brottsvinster i ny brottslighet – till exempel narkotika, våld och bedrägerier, säger Fredrik Rosengren, rikskronofogde.

Trots att majoriteten av dagens ekonomi är elektronisk finns fortfarande en parallell marknad för kontanter i Sverige. Penningförmedlare och växlingskontor är grundstenarna i den parallella ekonomin där brottsvinster blandas med legitima pengar, konstateras i den myndighetsgemensamma lägesbilden.

Myndighetsgemensamma insatser mot sex växlingskontor runtom i landet, som inleddes 2021, visar omfattande brister och tecken på penningtvätt. Var och en av kontoren har haft eller har omsättningar på hundratals miljoner kronor. Hanteringen sker till stor del med kontanter. Nyligen beslutade Finansinspektionen, en av nätverksmyndigheterna i satsningen, att ett sådant kontor måste stänga på grund av omfattande och allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Flera andra liknande tillsynsärenden pågår, liksom förundersökningar kring grova fall av näringspenningtvätt.

Stort värde att samverka

– Vi gör ett mycket bra arbete i samverkan där alla deltar med sina verktyg och efter sina förutsättningar. Det finns ett stort värde i att arbeta förebyggande redan innan bidrag och stöd betalas ut så att de inte utnyttjas av organiserad brottslighet. Det gör vi i dag, men det finns också en stor potential att jobba ännu mer mot de organisatörer som finns högre upp i den kriminella hierarkin. Pengar är motivationen för en stor del av brottsligheten och när vi gemensamt går på tillgångarna så får det effekter på den kriminella ekonomin, säger Fredrik Rosengren.

Regeringen gick i går fram med en proposition som bland annat innebär registreringsplikt för den som vill bedriva växlingskontor. Enligt förslaget kan en sanktionsavgift beslutas för den som gör detta utan att vara registrerad eller som inte lämnar upplysningar i samband med kontroller. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Fakta

  • Sedan 2009 samarbetar tolv myndigheter inom den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Därtill finns samverkan med en rad nätverksmyndigheter. Vartannat år presenteras en myndighetsgemensam lägesbild. Syftet är att lämna rekommendationer till strategiska åtgärder för att reducera samhällets sårbarheter och stärka förmågan att möta hotet från organiserad brottslighet.
  • Myndigheterna finns representerade i regionala underrättelsecentrum och i ett nationellt underrättelsecentrum. Underrättelsearbetet riktas mot så kallade strategiska personer, utsatta områden och mot aktörs- eller fenomenbaserad organiserad brottslighet av allvarlig eller omfattande karaktär.
  • Myndigheterna är: Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.
  • Utöver detta deltar även följande nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län (som samordnare för samtliga Länsstyrelser i Sverige).

Relaterad information

Läs mer om samverkan och rapporten på polisens webb:

Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

Mer om vårt samarbete med polisen och andra aktörer:

Samarbete med andra myndigheter och internationellt