Pressmeddelande

Vräkningarna ökar – allt fler barn berörs

345 barn berördes av vräkning under det första halvåret 2023. Det är en ökning med 28 procent jämfört med samma tid föregående år. Samtidigt ökar det totala antalet vräkningar. Nu kraftsamlar Kronofogden för att förebygga vräkningar i hela landet.

Antalet vräkningar som berör barn har ökat. 167 vräkningar där barn var inblandade genomfördes första halvåret 2023, jämfört med 145 samma period föregående år. Totalt berördes 345 barn – en ökning med 28 procent jämfört med första halvåret 2022.

– Antalet barn som berörs ökar när det totala antalet vräkningar går upp. Det kan vara barn som mister sitt hem, men det kan också handla om barn som bor på deltid hos en förälder som vräks, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden.

Totala antalet vräkningar ökar

Det totala antalet vräkningar minskade fram till 2017, men sedan vände kurvan. Sedan 2018 har antalet vräkningar ökat med 33 procent i Sverige. Första halvåret 2023 ökade antalet vräkningar med tolv procent jämfört med samma period föregående år.

– Högre levnadskostnader till följd av inflation, högre räntor och ökande matpriser kan vara en förklaring. Vi vet att de flesta i så lång utsträckning som möjligt försöker att prioritera hyran. Men när ekonomin blir tuffare är det många som inte klarar av det, säger Davor Vuleta.

En ny analys om vräkningar visar att många som vräks har brottats med ekonomiska problem under en lång tid.

– Vi ser att var tredje person som vräks har funnits i Kronofogdens register i tio år eller mer. Nästan var femte är så kallad ”evighetsgäldenär”, det vill säga att de varit registrerade hos Kronofogden i mer än 20 år, säger Davor Vuleta.

Kraftsamlar för att förebygga vräkningar

Kronofogden har sedan 2022 ett uppdrag från regeringen att stärka den lokala samverkan mellan hyresvärd och socialtjänst kring det vräkningsförebyggande arbetet.

– Om hyresvärden redan vid den första uteblivna hyran tar kontakt med hyresgästen och tillsammans försöker hitta en lösning, är risken mycket mindre att det går så långt som till vräkning. Man kan till exempel komma överens om en avbetalningsplan, eller stötta hyresgästen med budgetrådgivning. Det kan också handla om att hyresvärd och socialtjänst tidigt tar kontakt med varandra, utgår från barnkonventionen och gör bedömningar utifrån barnets bästa innan en vräkning aktualiseras. säger Reza Saleh Baars, sektionschef på Kronofogden.

Nu kraftsamlar Kronofogden för att intensifiera arbetet. Andra veckan i oktober bjuder Kronofogden in till en temavecka om vräkningsförebyggande arbete.

– Många arbetar redan vräkningsförebyggande, och det finns många goda exempel, som vi gärna vill sprida. Vi har stor kunskap och erfarenhet, och hjälper gärna till att starta lokal samverkan, säger Reza Saleh Baars.

Genom att sprida kunskap är målet att få med sig så många kommuner och hyresvärdar som möjligt i arbetet.

– Förutom det personliga lidandet, inte minst för de barn som berörs, får det också stora ekonomiska konsekvenser för samhället varje gång någon vräks. Därför är det viktigt att ännu fler aktörer ser fördelarna med att förebygga vräkningar, säger Reza Saleh Baars.

Fler fakta:

  • Var tredje person som blir vräkt har funnits i Kronofogdens register i tio år eller längre.
  • En majoritet av de som vräks är män, nästan sex av tio är ensamstående män utan barn.
  • Hyresskuld är den vanligaste orsaken till vräkning. Andra orsaker kan vara störningar, olovlig andrahandsuthyrning eller att hyreskontraktet har gått ut.
  • Vanligast är att allmännyttan lämnar in en ansökan om vräkning.

Barn berörda av vräkningar per län

Tabell: Barn berörda av vräkningar per län

Län

Antal vräkningar 2022

Antal barn 2022

Antal vräkningar 2023

Antal barn 2023

Skillnad antal vräkningar

skillnad antal barn

Blekinge

0

0

1

2

1

2

Dalarna

8

18

7

12

-1

-6

Gotland

0

0

0

0

0

0

Gävleborg

4

10

5

8

1

-2

Halland

2

3

4

5

2

2

Jämtland

4

8

4

10

0

2

Jönköping

5

10

3

12

-2

2

Kalmar

4

5

1

3

-3

-2

Kronoberg

0

0

0

0

0

0

Norrbotten

2

4

8

14

6

10

Skåne

21

46

26

52

5

6

Stockholm

39

72

30

65

-9

-7

Södermanland

8

13

24

55

16

42

Uppsala

7

11

3

10

-4

-1

Värmland

6

12

8

10

2

-2

Västerbotten

2

6

3

9

1

3

Västernorrland

3

3

2

3

-1

0

Västmanland

8

11

7

14

-1

3

Västra Götaland

9

13

16

28

7

15

Örebro

4

7

4

6

0

-1

Östergötland

9

17

11

27

2

10

Totalt

145

269

167

345

22

76

Kommuner med fem eller fler berörda barn

Tabell: Kommuner med fem eller fler berörda barn

Kommun

Antal vräkningar 2022

Antal barn 2022

Antal vräkningar 2023

Antal barn 2023

Skillnad antal vräkningar

Skillnad antal barn

Eskilstuna

5

9

17

38

12

29

Malmö

7

13

11

20

4

7

Södertälje

3

8

10

18

7

10

Sigtuna

2

4

4

16

2

12

Linköping

4

11

6

15

2

4

Göteborg

4

5

4

11

0

6

Motala

1

1

3

10

2

9

Västerås

3

4

4

10

1

6

Östersund

2

5

4

10

2

5

Botkyrka

2

2

3

9

1

7

Eksjö

0

0

1

9

1

9

Helsingborg

1

3

4

9

3

6

Umeå

1

1

3

9

2

8

Strängnäs

1

1

3

7

2

6

Huddinge

5

8

1

6

-4

-2

Uppsala

4

8

2

6

-2

-2

Kiruna

0

0

3

5

3

5

Luleå

1

3

3

5

2

2

Trollhättan

3

5

5

5

2

0