Pressmeddelande

Antalet vräkningar har ökat med tio procent

Under 2023 genomförde Kronofogden 2 768 vräkningar. Det är en ökning med tio procent jämfört med året innan. Totalt 674 barn fick vara med om att deras familj, eller en av deras föräldrar, vräktes under året.

– Ökningen visar att allt fler har svårt att klara sig i de tuffare ekonomiska tiderna. En vräkning har stora konsekvenser för den som är med om det, inte minst för familjer med barn, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden.

Antalet ansökningar om vräkning ökade med 13 procent, till 6 923. Flest ansökningar kommer in i storstadsområdena.

Antalet barn som berörs av vräkning har ökat med 17 procent sedan 2022, till 674 barn. Under flera år minskade antalet barn som berörs av vräkning, men sedan 2018 har kurvorna vänt upp. Det finns stora geografiska skillnader.

– I Eskilstuna, Västerås och Malmö har antalet barn som berörs av vräkning ökat ganska markant, medan antalet minskar i bland annat Stockholm, säger Davor Vuleta.

Samverkan bidrar till att färre behöver vräkas

Kronofogden har under många år arbetat med att förebygga vräkningar. Myndigheten har ett pågående uppdrag av regeringen att stärka den lokala samverkan mellan hyresvärdar och socialtjänst kring det vräkningsförebyggande arbetet.

– Det förebyggande arbetet är avgörande för att färre ska drabbas av en vräkning. Kan man förhindra vräkningar undviker man inte bara det personliga lidandet för dem som berörs, utan också höga kostnader för hyresvärdar och samhället i stort, säger Kim Jonsson, projektledare på Kronofogden.

Av de ansökningar om vräkning som kom in under 2023, återkallades cirka 60 procent.

– Att så många hyresvärdar återkallar sina ansökningar visar att man kan förebygga vräkningar utan att Kronofogden behöver vara inblandade. Det kan handla om att hyresvärden kontaktar hyresgästen redan vid den första uteblivna betalningen, och de tillsammans försöker hitta en lösning. Ofta är också kommunens socialtjänst med i samarbetet, säger Kim Jonsson

Kronofogden har kontinuerligt kontakt med hyresvärdar och kommuner för att bidra med kunskap och erfarenhet till att starta och vidareutveckla lokal samverkan.

– På Kronofogdens webbplats finns bra information som hyresvärdar och kommuner kan använda sig av. Vi bidrar gärna med våra kunskaper och erfarenheter, för att fler ska kunna bo kvar i sina hem, säger Kim Jonsson.

Verkställda vräkningar

Tabellen visar antalet vräkningar i de olika länen för 2022 och 2023 samt skillnaden i antalet vräkningar mellan åren. Posten ”övrigt” innefattar bland annat dödsbon, personer som saknar svensk adress, och personer med skyddade personuppgifter.

Län

2022

2023

Skillnad

Blekinge

40

30

-10

Dalarna

78

67

-11

Gotland

7

7

0

Gävleborg

106

103

-3

Halland

57

55

-2

Jämtland

24

24

0

Jönköping

74

54

-20

Kalmar

44

47

3

Kronoberg

34

29

-5

Norrbotten

47

55

8

Skåne

288

348

60

Stockholm

511

573

62

Södermanland

151

173

22

Uppsala

87

111

24

Värmland

64

59

-5

Västerbotten

37

53

16

Västernorrland

59

50

-9

Västmanland

60

87

27

Västra Götaland

393

419

26

Örebro

44

54

10

Östergötland

113

138

25

Övrigt

205

232

27

Totalsumma

2523

2768

245

Tips till dig som har svårt att klara hyran:

  • Om du har svårt att få ihop din ekonomi, prioritera att betala hyra, el och mat.
  • Ta kontakt med din hyresvärd redan första gången du har svårt att betala din hyra. Ofta kan ni hitta lösningar.
  • Undersök om det går att byta till ett billigare boende.
  • Om det går så långt att du måste flytta, glöm inte att lämna in nyckeln till hyresvärden. Om du inte gör det, registreras en vräkning även om du städat ur lägenheten och lämnat den innan Kronofogden kommer. En vräkning gör att du kan ha svårare att få ett hyreskontrakt i framtiden.

Relaterad information