Pressmeddelande

Stor ökning av svenskarnas skulder hos Kronofogden

Den totala skulden hos Kronofogden är nu 119 miljarder kronor, en ökning med 17 procent jämfört med förra årsskiftet. Antalet skuldsatta har ökat i hela landet och i alla åldersgrupper.

Vid årsskiftet fanns 417 248 personer registrerade hos Kronofogden, en ökning med 23 467 personer (6 procent) jämfört med föregående år.

– Det är ett trendbrott att antalet skuldsatta ökar i sådan takt, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden. Det är den största ökningen sedan 1990-talet.

Antalet personer med skulder hos Kronofogden har ökat i alla län i landet. Högst andel skuldsatta invånare har Ljusnarsberg i Örebro län med 9,5 procent, lägst andel har skånska Lomma med 0,9 procent.

Skulderna växer snabbt

Den sammanlagda skulden hos Kronofogden är nu 119 miljarder kronor, den högsta summan någonsin. Det är en ökning med 18 miljarder, eller närmare 50 miljoner kronor om dagen, sedan förra året. På tio år har skuldberget vuxit med nästan 50 miljarder kronor.

Medianskulden per person låg vid årsskiftet på 78 800 kronor, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med förra årsskiftet.

De vanligaste skulderna är underhållsstöd, fordonsrelaterade skulder, skatteskulder och skulder relaterade till konsumtion, bland annat lån och krediter.

– Vi ser nu att skulderna ökar i snabb takt för många, och det är oroande. Även en liten skuld kan leda till långvarig skuldsättning och få stora konsekvenser. Därför är det oerhört viktigt att genast agera om du inte kan betala en räkning. Ta kontakt med den du är skyldig pengar. I bästa fall går det att undvika att skulden registreras hos Kronofogden, säger Davor Vuleta.

Diagrammet visar att skuldbeloppet hos Kronofogden har utvecklats under perioden 2010–2022.
A-mål: skulder till stat och kommun. E-mål: skulder till privatpersoner och företag.

Fler äldre har skulder

Den åldersgrupp skuldsatta som ökat mest jämfört med förra året är de äldre. 55 906 personer som är 65 år eller äldre har skulder hos Kronofogden, en ökning med 9 procent. Skuldsumman för skuldsatta över 65 är nu över 25 miljarder kronor.

– Det här är en grupp som har svårt att påverka sina inkomster och som riskerar att hamna i långvarig skuldsättning. Vi vet sedan tidigare att hälften av de äldre i registret har haft skulder i 20 år eller mer, säger Davor Vuleta.

Kvinnor sticker ut

Två tredjedelar av de skuldsatta hos Kronofogden är män, men både andelen skuldsatta kvinnor och deras skuldbelopp ökar i högre takt än männens. Kvinnornas skatteskulder har till exempel ökat med 80 procent sedan förra årsskiftet, motsvarande siffra för män är 29 procent.

Kommuner med högst andel skuldsatta

Kommuner med högst andel skuldsatta.

Kommun

Totalt

Ljusnarsberg

9,5%

Perstorp

8,9%

Eda

7,7%

Högsby

7,6%

Filipstad

7,4%

Kommuner med lägst andel skuldsatta

Kommuner med lägst andel skuldsatta.

Kommun

Totalt

Lomma

0,9%

Danderyd

1,1%

Vellinge

1,5%

Täby

1,5%

Kungsbacka

1,8%