Kronofogdens skuldsaneringstest

Testa om du kan få skuldsanering med Kronofogdens skuldsaneringstest. Testet är en preliminär uppskattning av dina möjligheter. Om skuldsanering inte verkar vara rätt för dig, får du vägledning utifrån din situation.

Om du behöver stöd

Oavsett testresultat kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare om du har behov av hjälp med ekonomin. Det är gratis och rådgivarna har tystnadsplikt. Du hittar kontaktuppgifter via Konsumentverkets vägledning:

Kommunal budget- och skuldrådgivning

Mer stöd

Du hittar även stöd och tips om vad du kan göra för att få din ekonomi i balans på webbplatsen.

Stöd och tips som rör privatekonomi

Bra att veta

Skuldsaneringstestet är till för dig som är privatperson. Testet är en självskattning och ett stöd i om skuldsanering är rätt lösning på din ekonomiska situation.

Observera att resultatet inte är en komplett bedömning, utan en skattning utifrån dina svar. Det finns frågor som inte tas upp i testet, exempelvis om du har fått skuldsanering tidigare, äger tillgångar eller har skuldsatt dig genom att ta lån för en annan person. Du får därför inte en preliminär bedömning av de omständigheterna.

Individuell bedömning

Det kan även finnas andra situationer som gör att testet inte fungerar för just dig. Vi gör alltid en individuell prövning och en fullständig utredning när vi får in din ansökan om skuldsanering.

Du som är företagare

Har du tänkt söka skuldsanering för företagare finns ytterligare regler som testet inte tar hänsyn till.

Så här går testet till

Du svarar på frågor om din skuldsättning, dig själv och ditt hushåll:

  • anledning till skuldsättning
  • inkomster och eventuella bidrag
  • utgifter
  • antal vuxna och barn i hushållet
  • barnen bor i hushållet på heltid eller deltid.

Vi räknar alltid med 30 procents skatt på din inkomst och 15 procents ränta på dina skulder.

Uppfylla kraven

Du måste uppfylla några krav för att få skuldsanering:

  • Du kan inte betala tillbaka dina skulder under mycket lång tid.
  • Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till hur dina skulder har uppkommit.
  • Du ska ha ansträngt dig för att betala tillbaka skulderna.

Observera

Du är anonym och behöver inte lämna några personuppgifter för att göra testet. Dina svar sparas inte.