Pressmeddelande

467 fängelseår – rekordresultat i samverkan mot organiserad brottslighet

Myndigheternas satsning mot organiserad brottslighet noterar fortsatt nya rekord. Under fjolåret utdömdes 467 fängelseår, det högsta sedan satsningen inleddes.

Fredrik Rosengren, rikskronofogde, och Anders Thornberg, rikspolischef,  på presskonferens om samverkan om organiserad brottslighet
Fredrik Rosengren, rikskronofogde, och Anders Thornberg, rikspolischef, på presskonferens om samverkan om organiserad brottslighet. Foto: Helena Esscher

– Tillsammans fortsätter vi att komma åt stora belopp ur den kriminella ekonomin, säger Anders Thornberg, rikspolischef, som under tisdagen lämnade 2022 års rapport till regeringen.

Kronofogden utmätte tillgångar på 73 miljoner kronor, även det en rekordnotering, och nästan en fördubbling jämfört med 2021.

– Det här visar på hur bra det blir när myndigheter samarbetar. Brottslingars tillgångar som bilar, kontanter och smycken blir synliga i vår samverkan. Vi kan till exempel få uppgifter från Polismyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten som leder till att vi hittar tillgångar som vi annars inte kunnat se, säger Fredrik Rosengren, rikskronofogde.

Allt fler fällande domar

Antalet fällande domar i tingsrätt som gällde grov ekonomisk brottslighet ökade under fjolåret och utgör en allt större del av brottskategorierna som leder till fällande dom.

Den dominerande brottstypen var bokföringsbrott och penningtvätt. Även antalet utdömda näringsförbud, vilket innebär att en person bland annat förbjuds att driva företag, är det högsta sedan den myndighetsgemensamma satsningen startade. Antalet år som näringsförbuden ska gälla blir också allt längre.

Uppmärksammad penningtvätt

I rapporten ingår det uppmärksammade ärendet om grov penningtvätt där ett växlingskontor i Stockholm var navet. Kriminella nätverk använde växlingskontoret för att tvätta vinster från omfattande narkotikahandel och för att finansiera betalning för insmugglade narkotikapartier.

Tolv personer dömdes i november i fjol till långa fängelsestraff och tio av dem överklagade till hovrätten, som reducerade fängelsetiden i några fall. Huvudmannen dömdes till åtta och ett halvt års fängelse för flera grova fall av penningtvätt, grova narkotikabrott och grova bokföringsbrott. Det förverkade brottsutbytet fastställdes till 33 miljoner kronor.

– Utredningen illustrerar tydligt hur ekonomisk brottslighet hänger samman med annan brottslighet, i det här fallet narkotikahandel, säger Anders Thornberg.

Narkotika, våld och bokföring

Grova narkotikabrott och grova våldsbrott, många kopplade till dödligt våld, stod för de längsta utdömda fängelsetiderna, följt av grovt bokföringsbrott. Även under 2022 bidrog underlag från dekrypterade chattjänster till goda möjligheter att väcka åtal, men fler långa fängelsepåföljder vilade på utredningar som bedrivits utan just sådan stödbevisning.

Året i siffror – ett urval

Narkotikabeslag

Drygt 770 kilo cannabis togs i beslag under 2022, nästan 70 kilo amfetamin och 23 kilo kokain.

Vapenbeslag

Totalt togs 44 pistoler i beslag och sett över de olika kategorierna av vapen beslagtogs relativt många (35) pistoler eller revolvrar. Utöver detta beslagtogs bland annat sex automatvapen samt 29 kilo sprängdeg och en handgranat under året.

Skattehöjning och skattetillägg

Skatteverket beslutade om skattehöjning och skattetillägg på totalt 184 miljoner kronor, det nästa högsta beloppet sedan den myndighetsgemensamma satsningen inleddes.

Tolv myndigheter samverkar

  • Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen sker på uppdrag av regeringen. Fokus ligger på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.
  • Myndigheternas bedömning är att de allvarligaste hoten utgörs av angrepp på utbetalande system och undandragande av skatter och avgifter, narkotikabrottslighet och det grova våldet som följer i dess spår samt de parallella samhällsstrukturer som vuxit fram.
  • De myndigheter som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholms län samt samordnare av övriga länsstyrelser.

Relaterad information

Läs mer om samverkan och rapporten på polisens webb:

Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

Mer om vårt samarbete med polisen och andra aktörer:

Samarbete med andra myndigheter och internationellt