Pressmeddelande

Stor ökning av obetalda skulder till Kronofogden

Allt fler obetalda räkningar skickas till Kronofogden. Skuldbeloppet ökar snabbt och är nu det högsta någonsin. Det visar ny statistik för årets första sex månader.

– Det märks tydligt att många har svårt att få pengarna att räcka. Vi har fått in fler krav och betydligt högre skuldbelopp jämfört med tidigare år. Det handlar om räkningar till inkassobolag och banker, men också kostnader för boende och el. Det är en oroande utveckling, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden.

Fler blir skyldiga mer

Första halvåret i år fick Kronofogden in över 609 000 krav på obetalda skulder, så kallade ansökningar om betalningsföreläggande. Det kan jämföras med cirka 545 000 under samma period i fjol – en ökning med drygt 12 procent. Antalet berörda personer har ökat med omkring sex procent till cirka 268 000.

Antal krav som skickas till Kronofogden

Diagram över antal krav som skickas till Kronofogden. Visar en ökning av antal krav första halvåret jämfört med samma tid förra året.

Högsta skuldbeloppet någonsin

Skuldbeloppen i kraven har blivit allt högre under flera års tid och nu accelererar utvecklingen. Jämfört med första halvåret 2022 har det totala skuldbeloppet ökat med 3,8 miljarder kronor, eller 35 procent, till 14,6 miljarder kronor – den högsta siffran någonsin.

Skulder mellan 100 000 och 500 000 kronor har ökat med 2 miljarder kronor jämfört med första halvåret 2022, vilket är mer än hälften av den totala ökningen av skuldbeloppet. Ofta är dessa skulder kopplade till olika typer av lån utan säkerhet. Bakom ökningen står banker, kreditföretag och bolag som köper förfallna skulder.

– Det finns tecken på att långivarna inte alltid gör tillräckligt bra bedömningar av människors ekonomi innan de beviljar ett lån, säger Davor Vuleta.

Mindre skulder växer snabbt

Nästan hälften av skulderna är på mindre än 3 000 kronor, inklusive avgifter.

– En mindre skuld växer snabbt när den kommer till oss. Det kan bli starten på en långvarig skuldsättning, säger Davor Vuleta.

För den som har svårt att få ekonomin att gå ihop är det viktigt att vara aktiv och agera direkt för att minska konsekvenserna och undvika att skulderna skickas till Kronofogden.

– Kontakta genast den du är skyldig pengar om du inte kan betala. Vi vet att det är tufft att prata om sina ekonomiska problem, men vårt råd är att våga be om hjälp. Prata med familjen eller kommunens budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa dig med vägledning. Det är gratis och du kan vara anonym, säger Davor Vuleta.

Andra fakta:

  • Antalet mål har ökat i alla åldersgrupper, men den största procentuella ökningen, 18 procent, har skett bland äldre över 65 år. I den yngsta åldersgruppen 18–25 år är motsvarande ökning 1 procent.
  • Störst ökning av antalet mål i landet syns i Östergötlands län (+22 procent) och lägst i Örebro län (+3 procent).
  • Störst ökning av skuldbeloppet har skett i åldersgrupperna 35–44 samt 45–54, här har beloppet ökat med 1,2 respektive 1 miljard kronor.
  • Medianskulden är störst i Västmanland (3 400 kronor) och lägst i Västerbotten (1 800 kronor).

Fakta om betalningsföreläggande

Den som vill ha betalt kan vända sig till Kronofogden för att fastställa sitt krav. Det gör man genom att ansöka om betalningsföreläggande. Gången är densamma oavsett hur stort eller litet kravet är. Vi skickar ett brev (föreläggande) till den kravet riktas mot.

Om den som tar emot kravet inte invänder fattar vi ett beslut (utslag) om att kravet är riktigt. Då kan den som vill ha betalt begära vår hjälp med att driva in kravet. Är parterna inte överens fattar vi inget beslut. Då kan den som vill ha betalt vända sig till domstolen för att avgöra tvisten.

För skulder till staten, till exempel skatter eller studielån, gäller andra regler. Då behövs inget beslut från Kronofogden. Orsaken är att sådana skulder inte behöver godkännas av den som ska betala. De lämnas direkt till oss för indrivning.