Pressmeddelande

Fortsatt stort intresse för skuldsanering

Intresset för att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden är fortsatt stort. Men många får avslag på sin ansökan.

Personer med så stora skulder att de inte kan betala tillbaka inom en överskådlig tid, kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden.

Under 2022 ansökte 25 658 personer om skuldsanering, en minskning med 2 417 personer jämfört med samma tid förra året. Även antalet beviljade skuldsaneringar sjönk något, från 11 661 personer år 2021 till 10 182 under fjolåret.

Under den första månaden 2023 har dock ansökningarna ökat igen.

–Vi vet inte om det är det är det ekonomiska läget i Sverige som gör att antalet ansökningar ökar just nu, det kan bero på flera faktorer, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.

Många som söker uppfyller inte kriterierna för att få skuldsanering

Procentuellt sett får allt färre ja på sin ansökan. För fem år sedan var andelen beviljade ansökningar cirka 60 procent, förra året hade den siffran sjunkit till 35 procent.

För att Kronofogden ska bevilja skuldsanering ska den skuldsatta ha gjort tydliga ansträngningar för förbättra sin situation, till exempel försökt att öka inkomsterna och minska kostnaderna. Ett annat kriterium är att personen inte kan betala tillbaka sina skulder inom överskådlig tid. Hur lång den perioden är varierar, men det kan handla om allt från sju till femton år beroende på personens situation.

– Du behöver både ha koll på dina inkomster, utgifter och skulder, och kunna visa att du ansträngt dig för att förbättra din situation, säger Per-Olof Lindh. Till exempel försökt öka inkomsterna och minska kostnaderna eller kommit till rätta med ett spelmissbruk.

Ta hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare

Kommunerna erbjuder gratis budget- och skuldrådgivning. Dit kan den som funderar på att ansöka om skuldsanering vända sig.

– Vi ser ofta att ansökningar som gjorts med hjälp av budget- och skuldrådgivare är kompletta. Det har visat sig vara en framgångsfaktor både för att få och klara av en skuldsanering, säger Per-Olof Lindh.

Skuldsaneringstest guidar till rätt hjälp

På Kronofogdens webbplats finns ett skuldsaneringstest. Där kan de som funderar på skuldsanering snabbt få ett preliminärt svar på om de uppfyller kraven eller inte. Den som gör testet får tips på vad som kan göras för att komma till rätta med sin situation och vart det går att vända sig för att få stöd och hjälp.

Fakta om skuldsanering

Skuldsanering innebär i regel att du

  • betalar hela eller delar av din skuld enligt en betalningsplan
  • lever på existensminimum – inkomst däröver går till att betala din skuld
  • är skuldfri efter fem år.