Pressmeddelande

370 miljoner drevs in i skadeståndsmål till brottsoffer

Kronofogden drev in 370 miljoner kronor i skadeståndsmål till brottsoffer 2023, en ökning med 60 miljoner sedan 2022. Många skadeståndsskyldiga har skulder till ett flertal brottsoffer. Det visar en ny analys från Kronofogden.

Brottsoffer som har rätt till skadestånd kan vända sig till Kronofogden för att få hjälp att driva in skadeståndet. År 2023 kom nästan 25 000 nya skadeståndsmål in till Kronofogden, en ökning med 2 000 mål sedan föregående år.

Två regelförändringar har gjort att man nu driver in betydligt mer av de skulder som finns till brottsoffer. Ändå är bara en tredjedel av skulderna fullbetalda inom ett år. Av de drygt 130 000 skadeståndsmål som pågick i december 2023, hade över 60 procent pågått mer än fem år.

– Ofta har den skadeståndsskyldiga inte kända tillgångar som Kronofogden kan utmäta. Då får inte heller brottsoffren det skadestånd de har rätt till, säger Pernilla Tollin, analytiker på Kronofogden som gjort studien.

Den totala skulden i skadeståndsmål i slutet av 2023 uppmättes till 10,2 miljarder.

Graf som visar skadeståndsmål 2021–2023. Antal inkomna mål år 2020: 21 000, år 2021: 20 765, år 2022: 22 695, år 2023: 24 982.
Fotnot: År 2021 inkom ett mål där ovanligt stora belopp kunde utmätas.

Många har skulder i flera mål

Många av de skadeståndsskyldiga har skulder i flera skadeståndsmål. Var tredje är skadeståndsskyldig i mellan tre och tio mål, och fyra procent är skadeståndsskyldiga i fler än tio mål.

Det här visar att en mindre grupp står för många av skadeståndsmålen, och har skadeståndsskulder till flera brottsoffer, säger Pernilla Tollin

Analysen visar också på skillnader mellan olika grupper.

– Vi kan se att de som är skadeståndsskyldiga är i huvudsak män, och hälften av dem är mellan 26 och 44 år. Männens medianskuld är dubbelt så hög som kvinnornas, säger Pernilla Tollin.

Bland de yngsta skuldsatta är just skadeståndsskulder vanligt. I gruppen upp till 25 år har 15 procent skulder i skadeståndsmål medan motsvarande andel i gruppen över 65 år bara är fem procent.

Viktigt att sprida kunskap

Det är kostnadsfritt för brottsoffer att ansöka om hjälp från Kronofogden att driva in skadestånd, men alla utnyttjar inte möjligheten.

– Många upplever att det är krångligt att få det skadestånd man har rätt till. Vårt uppdrag är att tillsammans med andra myndigheter och företrädare för samhället göra det så smidigt som möjligt för den som blivit tilldömd ett skadestånd att också få sin ersättning, säger Anna Wadman, projektledare på Kronofogden.

Kronofogden anordnar i dag onsdag webbinariet Vägen vidare, om arbetet med brottsoffer, där bland annat rikskronofogde Fredrik Rosengren, Brottsoffermyndighetens generaldirektör Anders Alenskär, barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och justitieminister Gunnar Strömmer deltar.

Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10.

Slutsatser

  • Kronofogden drev in 370 miljoner kronor i skadeståndsmål 2023, en ökning med 60 miljoner sedan föregående år.
  • Pengar till brottsoffer kommer främst från löneutmätning och egen inbetalning till Kronofogden.
  • Tre av tio skadeståndsmål är fullbetalda inom ett år.
  • Mer än sex av tio skadeståndsmål pågår längre än fem år.
  • Nästan nio av tio skadeståndsskyldiga är män. Männens medianskuld är också nästan dubbelt så hög som kvinnors skuld.
  • En majoritet av de skadeståndsskyldiga har skulder i flera skadeståndsmål. Genomsnittet för de som var skadeståndsskyldiga 2023 är drygt tre mål.
  • Unga skuldsatta har i högre grad skadeståndsskulder än äldre skuldsatta.

Så här gör du om du har rätt till skadestånd

  • Kronofogden skickar ett brev till dig när skadeståndsdomen inte längre kan överklagas (vunnit laga kraft). Brevet innehåller information och en ansökningsblankett om du vill ha Kronofogdens hjälp med att driva in skadeståndet. Du kan även ansöka digitalt. Det kostar ingenting.
  • Som brottsoffer kan du även ha rätt till ersättning via ditt försäkringsbolag.
  • Om gärningspersonen saknar tillgångar och inte kan betala kan du i vissa fall ha rätt till brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Detta gäller dock enbart i samband med personskador (fysiska eller psykiska skador) och kränkningar, och generellt inte vid sakskador (exempelvis förlorade pengar och smycken).