Pressmeddelande

Första skulden hos Kronofogden är ofta en mindre summa

Omkring 80 000 personer får sin första skuld hos Kronofogden varje år. För över hälften handlar det om en skuld på under 4 000 kronor. Det visar en ny analys från Kronofogden.

– Det är ofta mindre summor som gör att människor får sin första skuld registrerad hos Kronofogden, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden. Det kan handla om allt från konsumtionsskulder och parkeringsböter till trängselskatt eller telefonabonnemang.

Ungefär en tredjedel av de som för första gången får en skuld hos Kronofogden har ett skuldbelopp på under 2 000 kr, och cirka 60 procent har en första skuld på 4 000 kronor eller mindre. Endast 15 procent har en skuld på över 20 000 kronor.

– Många tänker nog att det inte är så farligt med några hundralappar. Men skulden växer snabbt, dels med räntor men också med avgifter som läggs på. En skuld på 300 kronor kan bli 2 000 kronor när den ska drivas in av Kronofogden, säger Davor Vuleta.

– Det kan också gå väldigt snabbt när skulder kommer till Kronofogden, så här gäller det att ha koll. Många tror att det alltid kommer en påminnelse från inkasso, men det stämmer inte. Får du till exempel en parkeringsbot så går den i många fall direkt till Kronofogden om den inte betalas.

24 procent kvar i skuld efter fem år

Fem år efter den första skulden har registrerats, har 24 procent fortfarande skulder hos Kronofogden. De vars första skuld är mindre belopp blir ofta skuldfria på kortare tid. De som får sin första skuld i unga år tenderar oftare att bli mer långvarigt skuldsatta.

– En liten skuld kan vara starten som kan leda till en långvarig skuldsättning. Personen riskerar också att få betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen, och beslut hos Kronofogden kan göra att hen får leva på existensminimum. Det i sin tur kan leda till nya skulder. Vi ser att många återkommer till oss med nya skulder, säger Davor Vuleta.

Andel kvar i skuld inom 1–5 år från första skulden

Andra slutsatser:

  • Genomsnittsåldern hos förstagångsgäldenärerna är 42 år.
  • 65 procent av förstagångsgäldenärerna är män, och 35 procent kvinnor. Nästan var fjärde är 26–34 år.
  • Kvinnor får löneutmätning och skuldsanering i högre grad än män efter att de fått sin första skuld hos Kronofogden.
  • Drygt hälften av förstagångsgäldenären har betalat av sin första skuld inom 30 dagar.
  • Yngre förstagångsgäldenärer tenderar att bli mer långvarigt skuldsatta än äldre.
  • Förstagångsgäldenärer med fordonsrelaterade skulder och skatteskulder blir skuldfria snabbt, medan individer som kommer in i Kronofogdens register med skulder relaterade till brott, studiemedelsavgifter eller underhållsstöd tenderar att bli mer långvarigt skuldsatta.

Relaterad information: