Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Väntetider i sommar

Vi är färre som jobbar under sommaren och våra väntetider kan bli något längre.

Kundservice

Vi har öppet mellan kl. 09.00 och 15.00 måndag–fredag. Väntetiden kan bli längre på grund av lägre bemanning.

Betalningsföreläggande

I sommar är väntetiderna extra långa på grund av ökat antal ärenden och lägre bemanning.

Delgivning

Tiden för att delge är något längre än normalt. Det gäller också vår möjlighet att besvara statusförfrågningar.

Vad kan påverka delgivningstiden?

Det är en fördel om du som sökande redan vid ansökan kan lämna sådan information som kan underlätta och snabba på delgivningen, exempelvis:

  • Uppgifter om portkoder.
  • Information om eller kontaktuppgifter till en mottagares arbetsgivare.
  • Information om mottagarens telefonnummer och mejladress.

Verkställighet

Vi prioriterar inkommande ansökningar om verkställighet under sommaren. Det innebär att väntetiden för övriga arbetsuppgifter kan vara längre än normalt.

In- och utbetalningar

Vi bokför de flesta ärenden som rör in- och utbetalningar maskinellt. Det tar en till två vardagar.

I vissa fall måste en handläggare bokföra en in- eller utbetalning manuellt. Vanligtvis är dessa betalningar klara inom tre till fyra vardagar Bara i undantagsfall kan det dröja ytterligare några dagar. Vår huvudsakliga prioritering är att hantera de äldsta betalningarna först.

Skuldsanering

Väntetiden för ärenden som rör skuldsanering är längre än vanligt under veckorna 28 till 32.

För att handläggningen ska gå framåt är vi tacksamma om du fortsätter att skicka in fordringsbevakningar och delgivningskvitton i så normal takt som möjligt.

Konkurstillsyn

Väntetiderna kan variera på grund av lägre bemanning under sommarmånaderna.

Väntetider

Observera

Du kan utföra många av dina ärenden själv via våra e-tjänster.

E-tjänster och blanketter