Hur blir det med min lön när min arbetsgivare har gått i konkurs?

Det är konkursförvaltaren som beslutar om lönegaranti. Om du har rätt att få ersättning via den statliga lönegarantin betalar länsstyrelsen ut din lön.

Du kan få lönegarantiersättning för

 • lön som du tjänat in tidigast tre månader innan konkursansökan lämnades till tingsrätten
 • högst fyra prisbasbelopp
 • uppsägningslön
 • semesterersättning för innestående och föregående semesterår
 • i högst åtta månader
 • egen kostnad för att ansöka om arbetsgivarens konkurs, utöver de fyra prisbasbeloppen.

Så här går det till

Om din arbetsgivare går i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare. Förvaltaren fattar alla beslut som rör företaget som gått i konkurs och tar emot dina fordringar.

Det här gör förvaltaren

Bland det första förvaltaren gör är att samla in information om bland annat

 • de anställdas innestående lön
 • uppsägningstid
 • andra lönekrav.

Det här kan du göra

 • Vänd dig till tingsrätten som fattade beslut om konkursen och ta reda på vem som är konkursförvaltare.
 • Kontakta förvaltaren.
 • Tala om vilka fordringar du har.
 • Skicka kopior av anställningsbevis och lönespecifikationer om förvaltaren begär det.

Sveriges Domstolar

En kopia av förvaltarens lönegarantibeslut skickas alltid till dig och till oss.

Utdelning i konkursen

Du kan ha rätt till utdelning i konkursen om det finns tillräckligt med pengar när konkursen avslutats. I så fall ingår du bland övriga fordringsägare. Du måste själv bevaka din fordran. Information om hur du gör får du från tingsrätten.

Du kan begära din arbetsgivare i konkurs

Om du inte får ut din lön i tid kan du ansöka om att din arbetsgivare ska gå i konkurs. Är du medlem i en fackförening kan den hjälpa dig med din ansökan. Fackföreningen kan även vara ditt ombud vid konkursförhandlingen. Du kan få ersättning för kostnaderna för att försätta arbetsgivaren i konkurs genom den statliga lönegarantin. ​

Uppsägningslön från lönegarantin

Om konkursförvaltaren driver verksamheten vidare måste du arbeta så länge som förvaltaren bestämmer. Om du arbetar mer än en månad ska konkursboet betala lönen. Om förvaltaren inte driver verksamheten vidare under konkursen blir du arbetsbefriad under uppsägningstiden.​ Då bör du vara inskriven som arbetssökande hos arbetsförmedlingen.

Om du får annat arbete eller blir sjuk under uppsägningstiden

Om du haft en annan inkomst under uppsägningstiden ska du anmäla det till länsstyrelsen. De meddelar konkursförvaltaren som kommer att räkna bort inkomsten från tidigare beslut om lönegaranti. Du har rätt att få ersättning för mellanskillnaden om du har en lägre lön i din nya anställning.

Om du blir nekad statlig lönegaranti

Om konkursförvaltaren beslutar att du inte har rätt till statlig lönegaranti får du ett skriftligt beslut. Är du inte nöjd med beslutet, hittar du information om vad du kan göra i beslutet. Du kan också kontakta oss för att få mer upplysningar.​

Arbetsgivare i ett annat land

Har du varit anställd hos en arbetsgivare som gått i konkurs i ett annat nordiskt land eller i ett EU-land, kan du i vissa fall få ersättning från den svenska statliga lönegarantin. Kontakta vår konkurstillsyn i Sundbyberg för mer information.

Ansök om lönegaranti hos oss om företaget finns i annat land