Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Vad händer om min arbetsgivare går i konkurs?

Om din arbetsgivare går i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare. Förvaltaren fattar alla beslut som rör företaget som gått i konkurs och tar emot dina fordringar. Bland det första förvaltaren gör är att samla in information om bland annat

  • de anställdas innestående lön
  • uppsägningstid
  • andra lönekrav.