Hur vet jag om det finns en ansökan om konkurs?

Vill du veta om det finns en konkursansökan mot ett bolag eller en person ska du vända dig till den tingsrätt som handlägger ärendet.

Sveriges Domstolar