Hur fungerar lönegaranti vid rekonstruktion?

Det är rekonstruktören som beslutar om lönegaranti. Rekonstruktören hämtar i första hand information från företaget när hen beslutar om lönegaranti.