Vem är det som beslutar om konkurs?

Det är tingsrätten som beslutar om konkurs och det är även domstolen som utser en konkursförvaltare.

Sveriges domstolar