Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Ansök om lönegaranti hos oss om företaget finns i annat land

Vänd dig till oss om du vill ansöka om lönegaranti och du har utfört ditt arbete i Sverige, men i ett företag som har försatts i konkurs i ett annat EU-land eller land inom Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (EES).

Lönegaranti är ett skydd för dig som inte fått din lön när din arbetsgivare gått i konkurs eller går igenom en företagsrekonstruktion. Lönegarantin innebär att du kan få ersättning för den lön eller liknande som din arbetsgivare är skyldig dig.

Du kan få stöd av oss

Vi fattar beslut om lönegaranti för dig som har arbetat i ett företag i Sverige och som har gått i konkurs i ett annat EU-land eller land inom Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (EES).

Kontakta oss

Vänd dig till oss om du

  • vill ansöka om lönegaranti och du har utfört ditt arbete i Sverige, men är anställd i ett företag som har försatts i konkurs i ett annat EU-land eller land inom Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (EES) – kontakta vårt kontor i Sundbyberg 
  • känner till missbruk av lönegaranti.

Det här gör du

Kontakta oss och var tydlig med vilka krav du har. Du kan normalt sett få ersättning via lönegarantin

  • för lön som du tjänat in tidigast tre månader innan konkursansökan lämnades till tingsrätten
  • med högst fyra prisbasbelopp (2021: 47 600 kronor)
  • för uppsägningslön
  • för semesterersättning som inte är för gammal
  • i högst åtta månader.

Om du inte får full ersättning via lönegarantin, kan du ibland få ut resterande lön när konkursen avslutas. Då måste det finnas pengar kvar i konkursboet. I så fall ingår du bland övriga som ska ha betalt. Du måste själv bevaka kravet. Information om hur du gör får du från konkursförvaltaren.

Det är länsstyrelsen som betalar ut ersättningen om du har rätt att få lönegaranti.

Vill du veta mer?

Vänd dig till länsstyrelsen om du har frågor om utbetalning av lönegaranti.

Länsstyrelsen

Vänd dig till oss om du har frågor om ditt ärende.