Får jag lön under tiden min arbetsgivare rekonstrueras?

Du får lön under tiden företaget rekonstrueras om du har rätt att få ersättning via den statliga lönegarantin.

Villkor för att få lönegaranti

Du kan få statlig lönegaranti för

  • lön som du tjänat in tidigast tre månader innan ansökan om rekonstruktion lämnades till tingsrätten
  • högst fyra prisbasbelopp
  • uppsägningslön
  • semesterersättning för innestående och föregående semesterår
  • i högst åtta månader.

Det är staten genom länsstyrelsen som betalar ut lönegarantin.

Vad är en rekonstruktion?

Rekonstruktionen innebär att företaget skyddas mot konkurs och utmätning för att få möjlighet att ombilda och bygga upp sin verksamhet. Det är tingsrätten som utser en rekonstruktör.

Hur fungerar lönegaranti?

Det är rekonstruktören som beslutar om lönegaranti. Rekonstruktören hämtar i första hand information från företaget när hen beslutar om lönegaranti.

Du kan ha rätt till utdelning om det finns tillräckligt med pengar när rekonstruktionen avslutas. I så fall ingår du bland övriga fordringsägare. Du måste själv bevaka din fordran. Information om hur du gör får du från tingsrätten.

Företaget ska betala din lön om det kan göra det.

Det här kan du göra

Du kan också själv lämna information och underlag som rekonstruktören behöver för att fatta sitt beslut.

Om du behöver arbeta under rekonstruktionen

Om du blir uppsagd under företagets rekonstruktion måste du ändå arbeta så länge som företaget behöver din arbetsinsats. Det är företaget som ska betala din lön för tiden efter den första månaden, om du arbetar mer än en månad efter beslutet om företagsrekonstruktion.

Om du inte behöver arbeta kvar

Du kan bli arbetsbefriad under uppsägningstiden om du inte behöver arbeta kvar. Då bör du vara inskriven som arbetssökande hos arbetsförmedlingen.

Om du får annat arbete under uppsägningstiden

Får du ett nytt arbete under uppsägningstiden ska du anmäla det till länsstyrelsen. Den meddelar rekonstruktören som räknar bort din nya inkomst från tidigare beslut om lönegaranti. Om du har en lägre lön vid din nya anställning har du rätt att få lönegaranti för mellanskillnaden.

Om du blir nekad statlig lönegaranti

Om rekonstruktören beslutar att du inte har rätt till statlig lönegaranti får du ett skriftligt beslut. Är du inte nöjd med beslutet, hittar du information om vad du kan göra i beslutet. Du kan också kontakta oss för att få mer upplysningar.​