Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Vad händer om jag inte får statlig lönegaranti vid rekonstruktion?

Om rekonstruktören beslutar att du inte har rätt till statlig lönegaranti får du ett skriftligt beslut. Är du inte nöjd med beslutet får du information om vad du kan göra i beslutet. Du kan också kontakta oss för att få mer upplysningar.​