Vem kan ansöka om konkurs?

Både företaget (gäldenären) och de som vill ha betalt (borgenärerna) kan ansöka om att företaget ska försättas i konkurs.

Skatteverket företräder staten vid ansökan om konkurs

Det är Skatteverket som ansöker om konkurs för statens räkning och bevakar statens fordringar, till exempel obetalda skatter.

Skatteverket: Borgenärsrollen