Vad kan jag göra om min arbetsgivare går i konkurs?

Du kan vända dig till tingsrätten som fattade beslut om konkursen och ta reda på vem som är konkursförvaltare. Kontakta sedan förvaltaren och tala om vilka fordringar du har.

Du ska skicka kopior av anställningsbevis och lönespecifikationer, om förvaltaren begär det.

Sveriges Domstolar

En kopia av förvaltarens lönegarantibeslut skickas alltid till dig och till oss.