Påminnelse om utebliven betalning

Du har inte betalat som du ska i din skuldsaneringen. Därför får du detta brev.

Om du kan ska du betala ikapp det du ligger efter med till oss.

Så här betalar du

Om du inte kan betala, informerar vi de du är skyldig pengar (borgenärerna).

Betalar du inte för att du fått en sämre ekonomi, är det viktigt att du ansöker om omprövning av din skuldsanering.

Ansökan om omprövning av skuldsanering