Svara på nya uppgifter

Vi har fått nya uppgifter som vi vill att du svarar på. Du hittar dem i brevet "Begäran om yttrande".

Ditt svar (yttrande) ska ha kommit in till oss senast det datum som står i brevet.

Det är viktigt att du hör av dig om du har synpunkter på de nya uppgifterna. Orsaken är att vi kan fatta beslut i ditt ärende även om du inte kontaktar oss.

Behöver du hjälp kan du vända dig till din kommuns budget- och skuldrådgivare. Du hittar kontaktuppgifter via Konsumentverkets vägledning:

Kommunal budget- och skuldrådgivning

Du är självklart välkommen att kontakta oss också.