Beslut om skuldsanering

Utredningen är klar och vi har beslutat att du får skuldsanering.

I beslutet framgår

  • alla skulder som ingår i skuldsaneringen
  • hur mycket du ska betala
  • hur länge du ska betala.

Du kan överklaga beslutet till tingsrätten senast tre veckor efter beslutsdagen.

Förslag och beslut om din skuldsanering