Beslut att inleda skuldsanering

Beslutet om att inleda skuldsanering är ett beslut på vägen till att få skuldsanering.

Det betyder att du uppfyller kraven i vår första bedömning. Beslutet leder oftast till ett slutligt beslut om skuldsanering. I det här beslutet bestämmer vi också hur mycket du ska betala och när du ska betala. Du hittar informationen om hur du gör i brevet.

Vi bedömer om din skuldsanering kan inledas