Ansökan om omprövning av skuldsanering

Både du och de som vill ha betalt (dina borgenärer) kan ansöka om att få skuldsaneringen ändrad. Det kan ske om din ekonomi blir sämre eller bättre. Då omprövar vi skuldsaneringen.

Mindre förändringar

Mindre förändringar av din ekonomi, såsom årliga löneökningar eller hyreshöjningar, kan ta ut varandra. Det ska du klara genom att planera din ekonomi och använda dig av ditt förbehållsbelopp, din buffert och dina betalningsfria månader.

Omprövning av skuldsanering – ansökan från dig som har skuldsanering

Du kanske inte kan betala som du ska

Om du får det sämre ekonomiskt kanske du inte kan betala som du ska. Då kan du själv ansöka hos oss om att få skuldsaneringen ändrad så att du får betala mindre.

Du kan ansöka om omprövning via e-tjänst, blankett eller mejl. Det finns inget krav på att ansökan om omprövning ska vara underskriven.

Förutsättningar för förändringar

Vi kan bevilja en omprövning av skuldsanering om ändringen i din ekonomi är betydande (väsentlig). Som huvudregel betyder det att du ska ha kvar 500 kronor mindre per månad under minst tre månader. Rör det sig om mindre förändringar, kan du få avslag på din ansökan om omprövning.

Får du avslag på din ansökan om omprövning så fortsätter din skuldsanering som tidigare och du ska följa tidigare beslut.

Räkna ut hur mycket du ska betala

Du kan själv räkna ut vilket betalningsutrymme du har nu och jämföra mot ditt beslut.

Tänk på att tjänsten inte räknar med din buffert, den får du dra av själv. Vilken buffert du har kan du läsa i ditt beslut.

Våra väntetider

Vill du veta hur lång tid det tar för oss att handlägga ditt ärende?

Väntetider

Du kan få betala mer

Om din ekonomi förbättras väldigt mycket kan borgenärerna vilja ha mer eller så vill du själv betala mer.

Förutsättningar för förändringar

Vi kan bevilja en omprövning av skuldsaneringen om ändringen i din ekonomi är betydande (väsentlig). Som huvudregel ska du ha kvar minst 4 000—5 000 kronor mer per månad. Men vi kan göra en omprövning även om det rör sig om mindre förändringar. Det kan vi göra om det är tidigt i skuldsaneringen eller om vi nyligen har beslutat att sänka beloppet du betalar varje månad.

Du kan ansöka om omprövning via e-tjänst, blankett eller mejl. Det finns inget krav på att ansökan om omprövning ska vara underskriven.

Är det borgenärerna som ansöker om en ändring, kan vi förlänga din betalningstid. Det gör vi däremot inte om det är du själv som ansöker om ändringen.

Din skuldsanering kan förlängas till max sju år eller fem år för företagare.

Våra väntetider

Vill du veta hur lång tid det tar för oss oss att handlägga ditt ärende?

Väntetider

Borgenärerna kan begära att skuldsaneringen avslutas (upphävs)

I vissa fall kan de som du är skyldig pengar (borgenärerna) ansöka om att din skuldsanering ska avslutas i förtid (upphävas). Det gäller till exempel om du

  • har lämnat oriktiga uppgifter vid din ansökan om skuldsanering
  • inte har betalat enligt ditt beslut
  • har fått det väsentligt mycket bättre ekonomiskt under din skuldsanering utan att ansöka om omprövning.

Om din skuldsanering avslutas i förtid (upphävs)

  • har du samma skulder som före skuldsaneringen
  • minus det du redan har betalat
  • plus den ränta som löpt under tiden skuldsaneringen pågått.

Du hittar mer information om vad som kan hända om du inte betalar enligt din betalningsplan.

Vad händer efter att du har fått beslut om skuldsanering