Komplettera din ansökan

Du behöver skicka in ytterligare uppgifter för att vi ska kunna behandla din ansökan, därför får du brevet "Föreläggande om komplettering".

I brevet står det vilken information du ska komplettera med, till exempel uppgifter om

  • dina inkomster och utgifter
  • vad du har gjort för att försöka betala dina skulder
  • hur och varför dina skulder har uppkommit.

Skicka in kompletteringen i tid

Kom ihåg att skicka din kompletteringar senast det datum som står i brevet. Om vi får din komplettering för sent, kan vi avvisa din ansökan. Det betyder att vi inte prövar den.

Behöver du hjälp

Kontakta en budget- och skuldrådgivare i din kommun om du behöver hjälp. Du hittar kontaktuppgifter via Konsumentverkets vägledning:

Kommunal budget- och skuldrådgivning